logo-right

10.03.2015

10 Март 2015

Нова Европейска програма за развитие на селските райони

Европейският съюз ще предостави на българските земеделски производители нова субсидия в размер на минимум 50% от стойността на кандидатстващите проекти, като схемата е част от новата програма за развитие на селските райони, която ще стартира авансово още в края на месеца с бюджет от 150 млн. евро.

Очакванията са след отпускане на субсидията, българските земеделски производители да се фокусират основно върху проекти в областта на иновациите, енергийната ефективност, опазването на околната среда и биопроизводството.

(Източник: в-к Капитал)