logo-right

28.05.2020

28 Май 2020

Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителни средства по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

В началото на м. май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти „Подкрепа за микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата беше 173 000 000 лева.

Поради изключително големия обществен интерес към Процедурата, eкипът на Министерство на икономиката предвижда да осигури допълнителен финансов ресурс за процедурата. В следващите няколко дни предстои да бъде обявена и стойността на допълнителното финансиране, предвидено от Министерство на икономиката. Обсъжданият минимум на финансирането е 20 млн. лева.

По други актуални сега теми, можете да намерите информация на нашия уебсайт.

Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu.