logo-right

29.05.2020

29 Май 2020

Безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

През м. май 2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ („Програмата“). 

Новата грантова схема по Програмата е продължение на линията, която стартира като помощ за микро- и малките предприятия в началото на м. май 2020 г.
Програмата е насочена към подпомагане на средни предприятия в страната чрез предоставяне на безвъзмездна помощ между 30 000 и 100 000 лева на предприятие, отговарящо на изискванията и условията за кандидатстване.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, който ще бъде разпределен по процедурата, е 79 761 533,47 евро/156 000 000 лева. 
За разлика от редица други мерки – част от правителствения инструментариум, тази представлява 100% безвъзмездна помощ, без да е налице изискване за самоучастие на кандидата или предприемане на бъдещи действия по възстановяване на парични средства.

Към днешна дата условията за кандидатстване и документите по Програмата са в процедура по обществено обсъждане, което се очаква да приключи на 29.05.2020 г. Датата на отваряне на електронната система за кандидатстване все още не е официално обявена. 
Своевременна подготовка и кандидатстване по Програмата се налага предвид факта, че финансовата помощ ще се разпределя до изчерпване на предвидения финансов ресурс, като кандидатите ще бъдат оценявани по реда на постъпване на техните заявления в електронната система „ИСУН“. 

По други актуални сега теми, можете да намерите информация и на нашия уебсайт: www.penkov-markov.eu. Разбира се, можете да се обръщате към нас за допълнителна информация и съдействие и на lawyers@penkov-markov.eu