logo-right

Архив / Новини от България

20.05.2014

Сделките с имоти на зелено отново са факт

Сделките за покупка на нови жилища още преди завършването на грубия строеж се връщат на пазара. Над 10% от продажбите през първото тримесечие на годината са били именно на такива апартаменти. Според специалистите в бранша в последно време се регистрират ранни покупки при почти всички нови проекти в големите градове. Анализите показват, че купувачите вече имат по-високи критерии за размер и качество, на които строителите се стремят да отговорят, като тенденцията е за доближаване на очакванията на двете страни спрямо съотношението цена-качество.

Завръщането на сделките с жилища на зелено е знак за стабилизирането на сектора и излизане от кризата в сферата на недвижимите имоти. Това от своя страна може да означава само едно - постепенното активизиране на пазара и завръщането на чужди инвеститори в сектора.

(Източник: в-к Капитал)

16.05.2014

Бизнес средата в България се подобрява

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) от началото на годината бизнес климатът в България постепенно се подобрява. Наблюдават се положителни нагласи както в сектора на промишлеността, така и в търговията на дребно.

Най-значително подобрение се забелязва в строителния сектор. Като основни фактори за преобладаващия оптимизъм се посочват не само позитивните очаквания на предприемачите за компаниите им, но и положителните прогнози за активността в сектора през следващите месеци.

Очакванията са показателите на бизнес климата да продължат да се покачват, а предлаганите услуги да се подобряват, което ще доведе до повишаване на бизнес стандарта в България.

(Източник: в-к Капитал)

15.05.2014

Конкурс за създаване на мобилни и уеб приложения

За втора поредна година разработчиците на мобилни и уеб приложения ще могат да вземат участие в иновативния конкурс, организиран от Уникредит Булбанк, който ще се проведе в периода 16 април – 10 юни. Разработваните приложения могат да бъдат в различни сфери от финансовия сектор, като най-значимите проекти ще получат парична награда, пилотно тестване на идеите си и възможност за финансиране от  Lаunchub.

Предвид тенденцията все по-голямата част от комуникацията между клиенти и банкови институции да се извършва чрез мобилни връзки и онлайн банкиране, които да изместят посещението в традиционните банкови клонове, създаването на подобни иновативни предложения не само ще подобри нивото на обслужване в банковия сектор в България, но и ще увеличи конкурентноспособността му на международно ниво.

(Източник: в-к Капитал)

14.05.2014

Подкрепа за европейския бизнес

MasterCard обяви намерението си да подпомогне 8 (осем) стартиращи фирми в областта на търговията чрез свой новоразработен софтуерен продукт. Целта на програмата е да съдейства на младите предприемачи да преодолеят различни оперативни предизвикателства, както и да намерят партньори за техните продукти или услуги.

Стартиращите фирми, които имат желание да участват в програмата, следва да се регистрират до 16 май 2014, като трябва също да са с изграден екип от поне четирима души и да са били част от друга сходна инициатива. Друго условие е фирмите да са привлекли или да са в процес на привличане на първоначално финансиране, както и да разполагат с готов продукт или услуга, който да не е във фазата на прототип или бета-тест.

(Източник: Капитал)

13.05.2014

Фармацевтичният пазар бележи близо 7% ръст

През първото тримесечие на 2014 г. фармацевтичният пазар отчита 6.9% ръст в сравнение със същия период през 2013 г. Въпреки лекия спад на пазара през 2012 г., постепенно той e преодолян. Нараства броят както на покупките на лекарства от болниците, така и на тези от аптеките, които възлизат на около 2.2 млрд. лв., като и през тази година конкуренцията остава много голяма, а пазарът е силно фрагментиран.

Отчетеният ръст на фармацевтичния пазар може да бъде знак не само за икономически възход на фармацевтичните компании, но също така и предпоставка за навлизането на повече и по-качествени лекарства в България.

(Източник: в-к Капитал)