logo-right

Архив / Новини от България

24.04.2014

По-изгодно финансиране по нова гаранционна схема

Успешното сътрудничество между Националния гаранционен фонд (НГФ) и над десет български банки доведе до споразумение за отпускане на бизнес кредити, обезпечени с гаранции от фонда. В резултат банките-партньори ще отпуснат кредити в размер на над 360 млн. лв.

Благодарение на гарантираните 180 млн. лв. от НГФ малките и средни предприятия ще получат по-изгодни условия при кандидатстване, по-ниски лихвени проценти и облекчения, свързани с обезпечението по кредитите. Заемите, по които ще се издават гаранции, могат да бъдат както с инвестиционна и оборотна цел, така и да гарантират  кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на Европейския съюз. Гаранционната програма ще даде възможност за финансиране и на стартиращи компании, които имат ограничен достъп до банково подпомагане, поради високия риск, който носят според банковите институции.

Така въведените иновации по новата гаранционна схема ще спомогнат за по-бързото изплащане на отделните заеми, но и увеличаване брой компании, които да могат да се възползват от отпуснато финансиране.

(Източник: в-к Капитал)

23.04.2014

Ръст в промишлеността

Според данни на Националния статистически институт за шести пореден месец индустриалното производство бележи ръст, като за февруари то е нараснало с 6.5% спрямо същия месец на миналата година. Увеличението се дължи основно на преработващата промишленост, както и на производството на машини и оборудване и фармацевтичния сектор. Увеличение се забелязва и при търговците на дребно, които въпреки потиснатото потребление, успяват да задържат нивото на растеж на годишна база.

Най - силен е ръстът при производството на автомобили – с около 50% за първите два месеца на 2014 г. Очаква се до края на годината българската продукция скоро да се реализира и на пазарите в Сърбия, Румъния, Унгария и Словакия.  

Подобни темпове на растеж в икономиката са позитивен сигнал както за възстановяването и развитието на основните сектори, така и за възможността България да навлезе в нови ниши на международните пазари. 

(Източник: в-к Капитал)

22.04.2014

Производството на вино в България процъфтява

През изминалата година България достигна най-високото си ниво на производство на вино. Според експертите в областта, българските винопроизводители все още са далеч от тавана на възможностите си. В периода 2007-2013 г. в сектора са инвестирани 112 млн. лв., през 2014 година ще бъдат открити 14 нови изби.

Ръстът в производството на вина дава възможност за увеличаване на износа, което е заложено и като мярка в субсидиите във винарския и лозарския сектор за периода 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 133.8 млн. евро, като една от четирите самостоятелни мерки е именно промотирането на български вина на нови пазари, в това число Китай и Сингапур.

С увеличаване на ръста на винопроизводството, се очаква и приток на нови инвестиции в сектора, успоредно с което България затвърждава все повече позицията си на международните пазари.

(Източник: в-к Капитал)

17.04.2014

Млади предприемачи стартират собствен бизнес

За две години, с много усилия и иновативен дух, група млади български предприемачи успяват да наложат продукта си – биодесерт, на пазара в повече от 26 държави, сред които са ОАЕ и Австралия. Произвежданите биодесерти съдържат предимно сушени плодове и ядки.

Бизнесът на Roobar се уповава на философията, че начинът ни на живот изисква осъзнато и внимателно да избираме чисти и енергийно ефективни хранителни продукти.

Към момента, за екипа работят 12 души и се очаква разширяване на производството и изграждане на собствена фабрика, която да предостави повече възможности.  Целта е догодина по-голямата част от използваните в продукта суровини, да бъдат произвеждани в България. За фирмата това означава един затворен производствен цикъл – модел, който все повече био-производители в страната прилагат изключително успешно.  

(Източник: в-к Капитал)

16.04.2014

Софийска община продава акциите си в спортно-развлекателен комплекс в Панчарево

Столичната агенция за приватизация открива тръжна процедура за продажбата на дела на общината в комплекс "Корали", преставляващ 34% (1197 акции) или близо 120 000 лв. от капитала на дружеството. Срокът за подаване на необходимите документи за участие е до 9 май, а самият търг с явно наддаване ще бъде проведен на 12 май.

Началната тръжна цена на пакета е 350 000 лв., а депозитът за участие в търга е в размер на 35 000 лв.

През 2014 година се очаква Столичната агенция за приватизация да предложи за приватизация акции на Софийска община в общо 19 търговски дружества, седем от които са изцяло собсвеност на общината. Тези намеренията биха позволили реализацията на потенциални инвестиционни проекти върху изключително атрактивни терени.

(Източник: в-к Капитал)