logo-right

Архив / Новини от България

21.03.2014

Опазването на защитените зони ще се финансира с 1.8 млрд. евро

България ще финансира мерки за опазване на европейската екологична мрежа "Натура" на стойност 1.8 млрд. евро до 2020 г. Инициативата е изключително важна за страната ни и представлява добра възможност за постигането на устойчиво развитие у нас.

България е втората в Европейския съюз по обхват на защитени зони с над 34% от територията на страната ни, включена в мрежата "Натура”.

Сред мерките за опазване на екомрежата "Натура" в България, попадат проекти за мониторинг, изграждане на екологична инфраструктура, изготвяне на планове за управление на защитени зони и др. Предвидени са и мерки за стимулиране на зелен бизнес - екотуризъм, добив на сол по традиционни методи, също така компенсации за собственици на земи в "Натура" и др., от които малкият и среден бизнес в страната ще могат да се възползват.

(Източник: в-к Капитал)

20.03.2014

2014-та започва с ръст за промишлеността и търговията

Според данните на НСИ промишленото производство и търговията през януари 2014 г. бележат ръст в сравнение с декември месец 2013 г. Увеличение се наблюдава в редица сектори, измежду  които са добивът на полезни изкопаеми и търговията на дребно, като въпреки увеличението, капацитетът все още не е достигнат, което позволява бъдещо развитие в тази насока.

Най-значително е повишението на оборота при търговията по интернет и по телефон, както и при компютърната и комуникационна техника. Огромният потенциал на онлайн търговията се очаква да доведе до сериозен ръст в оборота през следващите години, което от своя страна ще окаже благоприятно развитие на българската икономика. 

(Източник: в-к Капитал)

19.03.2014

Свежи инвестиции в млада българска компания

Чрез своето иновативно приложение за смартфони Flipps, българско дружество за разработка на технологични разрешения „Бианор” привлече инвестиции в размер на 2.42 млн. долара. Сред инвеститорите са открояват водещият европейски фонд за рискови инвестиции – Earlybird и легендарният предприемач от Силициевата долина Тим Дрейпър.

Най-краткото описание на продукта е мобилно приложение, което превръща телефона в дистанционно управление на умните телевизори от ново поколение. За изминалата година приложението е свалено общо над 7 млн. пъти, което доказва добрата му функционалност.

Свежата инвестиция в дружеството е поредното вложение в IT индустрията в страната. Високо цененият професионализъм на българските специалисти в сектора е  една от основните причини за интереса на чужди компании към IT проекти, които се разработват и реализират на територията на България.

(Източник: в-к Капитал)

17.03.2014

Преразпределение на субсидиите за малките стопанства

Министерството на земеделието въвежда преразпределително плащане, с което да стимулира по-малките земеделски производители.  По този начин евросубсидиите в размер на над 5 млрд. евро до 2020 г., които ще се разпределят между 80 хил. физически и юридически лица, ще отиват в по-голяма степен към по-малките производители.

Избраният метод ще осигури по-високо финансиране за първите 300 дка от стопанствата. Според последното преброяване на земеделските стопанства от 2010 г., повечето фермери ще попаднат в групата на облагодетелстваните, тъй като средната обработваема площ за една фирма е малко над 100 дка.

Очаква се въвеждането на преразпределителното плащане да доведе до освобождаването на ресурси и по-равномерното разпределение на средствата между отделните сектори в отрасъла. Инициативата дава нови възможности за развитие и прави земеделския сектор по-привлекателен за бъдещи инвестиции както местни, така и чуждестранни.

(Източник: в-к Капитал)

14.03.2014

ФЕЕИ започва да набира 28 млн. лв. от борсата

Фондът за енергетика и енергийни икономии започна процедура по увеличаване на капитала на дружеството, възлизащ на 3.8 млн. лв., която трябва да приключи на 16 април 2014 г.

От фонда се опитват да спечелят инвеститорите с гарантираното изплащане на 90% от печалбата като дивидент за акционерите, като се очаква в изкупуването на предлаганите акции да се включат и чуждестранни инвеститори.

Дружеството очакват ръст на приходите си за 2014 г. предвид вече сключени ЕСКО договори за над 5 млн. лв. Други фактори, които се отразяват благоприятно върху резултатите на дружеството, са покачването на цените на енергийните ресурси, политиката на Европейския съюз за стимулиране на енергийно-ефективните проекти, както и липсата на конкуренти в секюритизацията на такъв тип вземания.

(Източник: в-к Капитал)


Американски гигант купува най-голямата българска аутсорсинг компания

Българската аутсорсинг компания „Софика груп" привлече стратегически инвеститор - американският технологичен холдинг TeleTech, един от най-големите доставчици на аутсорсинг решения с приходи над 1 млрд. долара.

Сред основните фактори за подобна инвестиция се нареждат ниските разходи за започване на бизнес в България, както и изключително доброто владеене на чужди езици – средно 25 езика. Българската фирма ще стане част от направлението предоставящо услуги за управление на клиенти на TeleTech, работещо на над 18 езика в Централна и Източна Европа.

С тази сделка страната ни става още по-видима на световната аутсорсинг карта, което се очаква да доведе до разширяване на дейностите по предоставяне на услуги, нови възможности за инвестиции в сектора, както и отварянето на нови работни места.

(Източник: в-к Капитал)