logo-right

Архив / Новини от България

11.02.2014

Европейски пари за иновации

Над 200 български компании ще получат финансиране като участници в процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“, част от Oперативна програма "Конкурентоспособност". Общата стойност на проектите възлиза на 357 млн. лв. и основната част от тях са за въвеждане на нови продукти в производство.

Участие в процедурата взимат микро- и малки, средни и големи предприятия от различни браншове, като до средата на миналата година са подадени около 800 проектни предложения. Първоначално предвидените средства възлизат на малко над 88 млн. лв. Впоследствие обаче бюджетът се увеличава няколкократно, достигайки сумата от 231 млн. лв.

Чрез подобно финансиране на българските компании се дава възможност както да развият бизнеса си и да създадат нови работни места, така и да повишат качеството на предлаганите продукти и да навлязат на международния пазар.

(Източник: в-к Капитал)

10.02.2014

Оптимистична нагласа за бизнеса през 2014 г.

Началото на годината бележи ръст в оптимистичните нагласи на предприемачи от всички сектори на икономиката - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Спрямо декември общият показател за бизнес климата през първия месец на 2014 г. се повишава с 4.6 пункта, като мениджърите очакват до средата на годината състоянието на компаниите им да се подобри, а производствената активност да се повиши.

Най-голямо е подобрението в сферата на строителството - с 6.6 пункта. Като основна причина  се посочвaт по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за състоянието на фирмите им. Тенденцията през следващите шест месеца е за активизация на дейността на строителните предприемачи, което ще доведе до увеличаване броя на поръчките и разширяване на пазарните позиции.

(Източник: в-к Дневник)

06.02.2014

Нови инвестиции за млади технологични компании

Новият фонд Earlybird ще инвестира 110 млн. долара в млади технологични фирми, предлагащи услуги, базирани на технологични платформи (technology enabled services).

От фондът поясняват, че в България екипът им вижда много интересен и разнороден поток от потенциални сделки, тъй като страната ни демонстрира сериозна активност в технологичния сектор. Това от своя страна означава, че все повече предприемачи се ориентират към разработване и развитие на нови технологии, а това неминуемо привлича и повече инвеститори.

Само за последната година и половина по програми на еврофондовете за стартиращ бизнес и акселерация, 60 млади компании от България и региона са привлекли инвестиции за над 5 млн. евро. 

(Източник: в-к Капитал)


Подобряване на инфраструктурата на природен парк „Витоша”

В началото на годината беше обявен търг за изработване на нов 10 годишен план за управление  на природен парк „Витоша“. Поръчката ще се финансира  по оперативна програма „Околна среда”, като прогнозната й стойност възлиза на около 600 хил. лв.

Новият план предвижда подобряване на туристическата инфраструктура, разработване на гео-база данни и географска информационна система на природния парк. Друг проект предвижда възстановяване на девет заслона и седем от алеите в района на „Златните мостове”, обособяване на кътове за отдих и веломаршрути.

От управлението на природен парк „Витоша“ се надяват с новия план,  паркът да стане още по-предпочитано място за отдих, което да увеличи потока от туристи и популяризира дестинацията.

(Източник: в-к Капитал)

04.02.2014

Възможност за износ на български вина към Китай

Голяма турска компания е проявила интерес към износ на вина от България за китайския пазар. Предвижда се създаването на консорциум между компанията и български винопроизводители, които да регистрират собствени търговски марки вино, като в началото на този месец ще стане ясно дали има проявено желание за участие от българска страна.

Предложението включва износ на 100 хил. бутилки месечно, с опция за увеличаване на количеството при повишение на търсенето.

Непрекъснато растящият интерес на китайския потребител предоставя много добра възможност за българските производители на качествени вина, не само да стъпят на китайския пазар, но и да увеличат многократно продажбите си с оглед на мащабното развитие на този сегмент от пазара.

(Източник: в-к Капитал)


Продажбите на компания за онлайн пазаруване в България минаха 20.5 млн. лв.

През миналата година интернет потребителите на една от големите компании за онлайн пазаруване на българския пазар са направили покупки на маркови дрехи, обувки и аксесоари на стойност 20.5 млн. лв.

Проучвания сочат, че онлайн пазаруването се превръща във все по-предпочитан модел, а българските потребители  през 2013-та година са били по-активни дори от пазаруващите по интернет в Полша, Чехия, Унгария и Словакия.

От компанията отчитат появата на много нови сайтове за интернет пазаруване, което неминуемо засилва конкуренцията и води до подобряване качеството на предлаганите стоки. Очакванията са, че двигател на растеж занапред ще бъдат приложенията за мобилни устройства, чрез които се подават поръчки за покупки – перспективна нисша с голям потенциал.

(Източник: в-к Капитал)

03.02.2014

Ново предприятие за цинк в Монтана

Ново предприятие за цинк ще заработи скоро в Монтана, съобщиха от  "Денирвел". Общата инвестиция се планира да бъде 350 хил. евро, като засега фирмата влага в проекта собствени средства. От компанията определят инвестицията като „малка”, но все пак от значение за район с висока безработица.

Област Монтана попада все по-често в полезрението на потенциални инвеститори предвид редица предимства като благоприятното географско положение, близостта до столицата и добрата оценка в категориите "Данъци и администрация" и "Околна среда".

(Източник: в-к Капитал)