logo-right

Архив / Новини от България

24.01.2014

Германски инвеститор отваря нов завод в Плевен

Германска компания е поредният голям производител на автомобилни части, който инвестира в България. Компанията ще открие завод за кабелно оборудване в Плевен, който се очаква да заработи до края на 2014 г.

В строителството ще бъдат инвестирани няколко милиона евро, като при пълен капацитет в завода ще бъдат наети 600 служители.

Компанията не е първият производител на автокабели, избрал да инвестира в България. През последните години фабрики у нас имат фирми от Япония, Германия и Турция, като сред решаващите факторите за избора на локация са добрата инфраструктура и качествената работната ръка.

(Източник: в-к Капитал)

23.01.2014

Start it Smart ще подпомага млади предприемачи

Предприемаческият клуб Start It Smart създава собствена програма, която цели да подкрепи млади хора, предоставяйки им всички необходими знания, умения и ресурси за стартиране на собствен бизнес.

Пред-акселераторската програма ще бъде специално структурирана в десетседмичен цикъл от обучения, менторства и трейнинги, които да дадат на младите предприемачи повече умения и знания за стартиране на успешен бизнес. Ментор листата на програмата включва успешни български предприемачи с вече доказан опит.

Това реално е първата българска пред-акселераторска програма и е крачка към формирането на една по-подредена предприемаческа среда в България.

(Източник: в-к Капитал)

22.01.2014

Нови инвестиции в страната на стойност 12 млн. евро

Изпълнителният директор на Cаrrefour за България и Сърбия определя българския пазар на бързооборотни стоки като един от най-стабилните и най-добре работещи пазари в сравнение с останалите такива на балканите. В тази връзка се очаква три нови магазина на френската верига да отворят врати в България в рамките на годината. Новооткритите обекти ще бъдат разположени в различни точки на страната и ще стимулират местната икономика. Стойността на инвестицията ще възлезе на 12 млн. евро, като тенденцията е при поява на по-добри локализации да бъдат отворени и повече магазини.

Освен инвестирането на нови средства в страната, се предвижда и българското дружество, опериращо чрез договор за франчайз с търговската верига, да ръководи навлизането на компанията в Сърбия, което ще доведе до разширяване на пазарните позиции.

(Източник: invetor.bg)

21.01.2014

Броят на фирмите в България расте въпреки кризата

Въпреки икономическата криза и трудностите, произтичащи от нея, броят на фирмите в България през последните години е нараснал с 11%, като най-съществен ръст се наблюдава при микропредприятията, които са с 14% повече.

На първо място се нареждат фирмите в сектор „Енергетика“, които значително са увеличили броя си поради бума на бизнеса с възобновяеми източници, последвани от фирмите в селското стопанство. Други сектори с потенциал за растеж са и информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма.

(Източник: invetor.bg)


Български завод утвърждава участието си в световната автомобилна индустрия

Български завод, произвеждащ алуминиеви компоненти за двигателите на най-големите марки немски автомобили, разширява производството си. Според компаниите от автомобилната индустрия, заводът в Русе е една от най-модерните леярни в света. От 2008 г. досега са инвестирани 85 млн. евро в предприятието, като разширението на завода, приключило през лятото на миналата година, дава възможност за увеличаване на производствения капацитет с 50%.

Очаква се през 2017-та г. заводът да започне производство на цилиндрови глави за голям германски концерн, което ще доведе не само до увеличаване на работните места в предприятието, но и до утвърждаване нарастващото значение на българското участие в германската автомобилната индустрия.

(източник: в-к Капитал)

20.01.2014

Нови 15 млн. евро за иновативни малки и средни фирми

Иновативни малки и средни предприятия в България, чийто достъп до банково финансиране е по-затруднен, ще могат да кандидатстват за кредитиране по съвместна инициатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК).

Първа инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд подписаха гаранционно споразумение, което дава възможност на банката да финансира със собствен ресурс от 15 млн. евро до края на 2015 г. иновативни компании. Това са малки и средни предприятия, които извършват научни изследвания, развойна дейност или иновации и търсят финансиране за инвестиции и оборотни средства.

(Източник: в-к Капитал)