logo-right

Архив / Новини от България

08.01.2014

Доверието в българската икономика във възход

„Алфред С. Тьопфер Интернешънъл България Лоджистикс” ЕООД получи сертификат за инвестиция клас „А” за проект за зърнено пристанище на р. Дунав при с. Айдемир. Инвестицията е в размер на близо 10,6 млн. лв., разчетена за тригодишен период. Осъществяването на съоръжението ще стимулира икономическото развитие на общината, а строителството му ще създаде допълнителна заетост в региона.

През 2013 година сертифицираните проекти са общо 15, като само за последните 7 месеца са издадени 4 сертификата за инвестиции на обща стойност над 44 млн. лв., предвиждащи 210 нови работни места. Положителната тенденция по отношение на сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти се очаква да доведе до икономически възход на страната. 

(Източник: investor.bg)

06.01.2014

„Загорка” дава 73 хил. лв. за екопроекти!

Като част от дарителската програма на кампанията „Загорка зелен фонд” през 2013 г., производителят на бира „Загорка” е предоставил 73 хил. лв. за екопроекти. Кампания преминава през няколко етапа, а оценяването на проектите се осъществява по четири критерия: въздействие върху общността, приложимост, обхват и оригиналност на идеите.

През 2013 г. са изпълнени проекти в две категории: „Зелени градоустройствени елементи” и „Природосъобразно използване на ресурсите”. Основната цел на проектите е запазване на природата и подобряване на жизнената среда в община Стара Загора и околността, а инициативата е поредна стъпка и пример за развитие на корпоративната социална отговорност в България.

(източник: в. Капитал)

19.12.2013

Българската компания Провити” АД пробива на азиатския пазар!

До седмица се очаква стартиращата компания “Провити” АД, която разработва проекти в сферата на биотехнологиите, да получи лиценз за серията си пробиотични продукти Veda Bulgarica във Филипините, което ще й позволи да започне продажби там. В процес на лицензиране са продуктите също в Казахстан и Израел. Veda Bulgarica е първата разработка на компанията и представлява патентована серия пробиотични продукти, базирани на специално селектиран от компанията щам, която включва функционални храни (йогурт и йогурт за пиене) и хранителна добавка (капсули).

Само година след стартирането си през 2012 г., компанията печели грантове по оперативна програма “Конкурентоспособност”, които в момента са в процес на изпълнение, като целта на компанията е внедряване на собствено производство, което се очаква да доведе до разширяване на пазарните позиции на дружествотo.

(Източник: в. Капитал)

17.12.2013

Държавата влага 92 млн. лв. във водни проекти догодина

Държавата обявява амбициозни планове за строителство на язовири през следващата година, включващи подновяване на тръжната процедура за язовир "Пловдивци", избор на изпълнител за изграждането на "Луда Яна", рехабилитация на стената на язовир "Студена" и укрепване на тази на "Христо Смирненски". 35 млн. лв. от бюджета ще бъдат вложени за решаване на проблемите на населени места с хронично безводие. В това число влиза и рехабилитацията на новия водопровод на Омуртаг. Плановете включват и подновяване на работата по проекти за пречиствателни станции и ВиК-съоръжения.

(Източник: в. Капитал)

12.12.2013

През октомври промишленото производство расте с 4,1% за година

През октомври индексът на промишленото производство нараства с 1,5%, в сравнение със септември 2013 г., показват предварителни сезонно изгладени данни на НСИ.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 4,1%.  По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 28%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 35,9%, производството на основни метали - с 21,2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19,5%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 18,1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 12,4%.

Тенденциите говорят за бавно, но сигурно преодоляване на кризата в традиционно силни за страната индустрии и дават добри перспективи за развитие следващата година, което от своя страна е категоричен показател и добър стимул за потенциални инвеститори.

(Източник: investor.bg)