logo-right

Архив / Новини от България

03.10.2013

Приходите на София растат

Приходите на Стoлична община за деветмесечието на 2013 г. са с 9 млн. лв повече спрямо същия период на 2012 г. Местната управа продължава да отчита ръст на данъчните и неданъчните приходи, като данъчните приходи са с 4.6 млн. лв повече от същия период през 2012 г. Според заместник-кметът Дончо Балабанов резултатите са добри и много добре се приема новата услуга за заплащане чрез ПОС устройствата. От началото на годината 5,3 млн. лв. са платени чрез тях, а чрез виртуалния ПОС на страницата на Столична община са платени 1,3 млн.лв.

(източник: в. Капитал)

 


Държавата предвижда 3 млрд. лв за заетост до 2020 г.

На редовното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бе обсъдена Актуализираната стратегия по заетостта. Половината от средствата се предвижда да бъдат държавни, а останалата – от ОП „Развитие на човешките ресурси“. В бюджета на стратегията може да попаднат и субсидии от оперативната програма за наука и образование.

Крайната цел на проекта е в края на всяка година да бъдат открити нови 80-100 хил. работни места.

(източник: в. Капитал)


Големите проекти на малките общини

Четири европроетка за над 80 млн.лв трябва да изпълни община Панагюрище в следващите две години. С изпълнението им ще се решат традиционните проблеми за почти всяка българска община – облагородяване на градските пространства, водоснабдяване, управление на отпадъците и развитие на туризма.

57 млн. лв. отпуснати по ОП „Околна среда“ са предназначени за развитие на водната инфраструктура, а в началото на септември Общ. Панагюрище обяви нова обществена поръчка за избор на изпълнител на друг голям проект – регионално депо за отпадъци. Общата му стойност е 17,3 млн.лв. Друг голям проект предвижда ремонт на пл. „20-ти април“.

Реализацията на подобни проекти е не само от голям интерес за евентуални изпълнители, но се отразява благоприятно на цялостния стопански климат в общините, както и създава условия за откриване на нови работни места.

(източник: в. Капитал)


Вторият гребен канал в Пловдив вече с осигурено финансиране

След като в началото на миналия месец България спечели домакинството за Световното първенство по гребане през 2018г., както и за Световното първенство по гребане за младежи девойки до 23 години през 2015г., а и предвидените да се проведат в Пловдив две европейски първенства по кану-каяк през 2016г., финансирането на втория гребен канал там вече е факт.

В инвестиционния бизнес план на проекта е залегнала идеята районът да се превърне в съвременна зона за отдих, развлечения и спорт, което разкрива нови възможности за реализация на малкия и среден бизнес в града. Да бъдем домакини на подобни мероприятия от световен мащаб ще има осезаем положителен ефект върху местната икономика, тъй като несъмнено ще увеличи и потока на туристи в страната.

(източник: в. Капитал)


 

02.10.2013

Търсенето на български ДЦК остава високо

Последните аукциони показват, че на пазара има стабилно търсене набългарски държавни ценни книжа. Например, направените оферти за покупка на 7 годишни еврови облигации в началото на тази седмица надвишиха 2.78 пъти предложеното количество. Средната доходност, при която бяха пласирани, бе 3.05%.

(източник: в. Капитал)


Дарителството в България набира скорост

Дарителството става все по-популярно в България. През 2012 г. са дарени близо 137,5 млн. лв., което е с 32% повече от 2011 г. Най-големите благодетели си остават компаниите, фондациите, а физическите лица са дарили 4% от общата сума. На първо място е социалната сфера на дарителство, след нея се нареждат „Екология и околна среда, „Култура и изкуство” и „Здравеопазване”. Най-голям ръст на дарени средства има при фондации – 86% и при физическите лица 13% в сравнение с предходната година.

(източник: в. Капитал)

01.10.2013

Споразумение между кабинета „Орешарски” и зърнопроизводителите

Зърнопроизводителите ще получат 1 118 000 000 лв. европейски субсидии до 31 януари 2014 година. Допълнително е договорено и национално доплащане по 2 лв. на декар, което общо е около 60 млн. лева. По думите на кабинета, с това се слага началото на правила за изплащане на субсидиите, което да става по-рано от досегашните срокове, а именно в началото на годината.

Статистиката показва, че огромна част от субсидиите са насочени към тесен кръг бенефициенти. В тази връзка може да се желае по-активна политика и подкрепа на отрасли като зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдството.

(източник: в. Капитал)


Златната акция на държавата

На Общо събрание на акционерите на БТК, златната държавна акция бе обезсилена. До момента Министерство на транспорта имаше право да се намесва при вземането на решения в приватизационния процес. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е вдигнала ипотеките, които са били учредени върху голяма част от сградите на БТК, което означава, че акционерите могат да се разпореждат с активите и по свое усмотрение. През лятото са изкупени акциите на дребните акционери и дружеството вече е ЕАД.

(източник: в. Капитал)

30.09.2013

Най-големия производител на водка планира придобивания в България

Базираният в Люксембург производител на водка Stock Spirits Group планира да навлезе в България чрез придобиване на местни компании. От края на 2012 г. групата залага активно на разширяването си.

В България водката е най-продаваната напитка – 9.6 млн.л. за 2012 г., като в процентно съотношение в продажбите доминират местни производители 50-70%, а едва около 20% са от световни фирми. Това прави сектора особено привлекателен за чуздестранни инвеститори и производители.

(източник: в. Капитал)

27.09.2013

Фонд за оздравяване на банки в България

Предстои въвеждането на няколко европейски директиви – директива за банков надзор и за създаването на единен механизъм за преобразуване на банки и те ще доведат до промяна на Закона за БНБ още през 2014 г. Ще се направят корекции в правилата за обмен на информация с надзорните органи на други европейски държави, механизъм за спасяване на българските банки, като няма да се използват старите практики, т.е. кредитните институции да бъдат оздравявани за сметка на данъкоплатците. Проектодирективата, която се разглежда от Европейската комисия по икономически и валутни въпроси, предвижда спасяване на банките да става от специален фонд, чийто средства ще се набират от самите банки.

(източник: в. Капитал)