logo-right

Архив / Новини от България

24.03.2006

Приет е Закон за търговския регистър

Новоприетият нормативен акт урежда прехвърлянето на Търговския регистър от съда към Агенция по вписванията, което от своя страна ще доведе до прозрачност на вписването, опростяване на процедурите по извършването му и освобождаване на органите на съдебната власт от неприсъщи за тях задължения. Реформата ще улесни и чуждестранните инвеститори, които с помощта на автоматизираната система ще могат да получават информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни фирми и свързаните с тях лица. От съображения за сигурност, данните в Агенция по вписванията ще се съхранява на електронен и хартиен носител.

(Източник: в. „Пари”)

23.03.2006

Държавата ще даде гаранция от 300 млн. евро за АЕЦ „Белене”

Държавата ще даде гаранция от 300 млн. евро за заемите от „Евроатом” и Европейската инвестиционна банка за изграждането на АЕЦ „Белене”, съобщи министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров.

Бъдещото инвестиционно дружество за строителството на новата централа ще е самостоятелно, в него държавата ще притежава 51% от капитала. Стратегическият инвеститор ще държи 49%, като от него ще се изисква да гарантира дългосрочното изкупуване на енергията от новата ядрена мощност.

Интерес да са стратегически инвеститори в централата са заявили италианската компания „Енел”, чешката CEZ, германската E.ON, руски и белгийски фирми.

(Източник: в. „Дневник”)

09.03.2006

България настига Европа с нови технологии в съобщенията

Телекомуникационните оператори в България изпреварват по темп на въвеждане на ултрамодерни технологии много страни на ЕС.

Мобилните абонати в страната през 2006 ще достигна 5 милиона.

За по-малко от година след получаването на лиценз най-големият оператор „МобилТел” въведе UMTS услугите. Въпреки предишни прогнози това да стане след 3 до 5 години, очаква се съвсем скоро и вторият оператор, „ГлоБул” да стартира своята UMTS мрежа. 

(Източник: в. „Пари”)

 

01.02.2006

„Глобъл файнънс” планира нови инвестиции на Балканите

Консултираният по отделни проекти от „Пенков, Марков и партньори” фонд за рисково инвестиране „Глобъл файнънс” планира да инвестира нови 300 млн. евро в големи компании от региона, като се очаква проектът да стартира в началото на март. След като вече инвестира във веригата магазини „Фамилия”, компаниите „Делта”, „Чипита”, „Роял потейтос” и „Онда”, новите вложения ще бъдат направени в по-големи компании с потенциал за растеж и шансове да се развият като водещи пазарни фигури на Балканите.

(Източник: в. „Дневник”)

18.01.2006

4.4 млрд. евро чужди инвестиции в България

Според последния анализ за Централна и Източна Европа на Банк Аустрия Кредитанщалт, през 2006 г. и 2007 г. в България ще бъдат вложени 4.4 млрд. евро от чуждестранни инвеститори. Анализът сочи, че заедно с Румъния, страната ни се нарежда на първо място по инвеститорски интерес в региона на Югоизточна Европа. По този начин, като се вземе предвид и тенденцията на нарастване на вътрешните инвестиции, се очаква укрепване и още по-силен растеж на българската икономика, както и подобряване на външнотърговското салдо.

(Източник: в. „Дневник”)