logo-right

Архив / Новини от България

09.03.2006

България настига Европа с нови технологии в съобщенията

Телекомуникационните оператори в България изпреварват по темп на въвеждане на ултрамодерни технологии много страни на ЕС.

Мобилните абонати в страната през 2006 ще достигна 5 милиона.

За по-малко от година след получаването на лиценз най-големият оператор „МобилТел” въведе UMTS услугите. Въпреки предишни прогнози това да стане след 3 до 5 години, очаква се съвсем скоро и вторият оператор, „ГлоБул” да стартира своята UMTS мрежа. 

(Източник: в. „Пари”)

 

01.02.2006

„Глобъл файнънс” планира нови инвестиции на Балканите

Консултираният по отделни проекти от „Пенков, Марков и партньори” фонд за рисково инвестиране „Глобъл файнънс” планира да инвестира нови 300 млн. евро в големи компании от региона, като се очаква проектът да стартира в началото на март. След като вече инвестира във веригата магазини „Фамилия”, компаниите „Делта”, „Чипита”, „Роял потейтос” и „Онда”, новите вложения ще бъдат направени в по-големи компании с потенциал за растеж и шансове да се развият като водещи пазарни фигури на Балканите.

(Източник: в. „Дневник”)

18.01.2006

4.4 млрд. евро чужди инвестиции в България

Според последния анализ за Централна и Източна Европа на Банк Аустрия Кредитанщалт, през 2006 г. и 2007 г. в България ще бъдат вложени 4.4 млрд. евро от чуждестранни инвеститори. Анализът сочи, че заедно с Румъния, страната ни се нарежда на първо място по инвеститорски интерес в региона на Югоизточна Европа. По този начин, като се вземе предвид и тенденцията на нарастване на вътрешните инвестиции, се очаква укрепване и още по-силен растеж на българската икономика, както и подобряване на външнотърговското салдо.

(Източник: в. „Дневник”)

27.04.2005

Ти Би Ай с над 18 млн. лева нетна стойност на активите

Повишение с над 60% на нетната стойност на активите отбеляза инвестиционното дружество Ти Би Ай. Добрите резултати поставят дружеството на първо място по привлечен капитал и със сериозна преднина пред прекия му конкурент Адванс Инвест, който е с нетна стойност на активите от 14,7 млн. лева. От 18 април 2005 г. досега активите на Ти Би Ай са нараснали с 63%. Увеличение бележат и акциите на дружеството в обръщение, които нарастват пропорционално на капитала, като от 46 хил. преди увеличението достигат 76 хил. към настоящия момент. От дружеството коментират, че това нарастване на капитала се дължи на въведената нова комплексна схема на покупка на акции от дребните акционери. На базата на успешно предлагания нов модел за набиране на акционери те вече надхвърлят 300 души, като между тях не липсват и едри инвеститори с дялово участие над 5% от новозакупените активи.

(Източник: в. “Пари”)

23.03.2005

Енергиен клъстер обедини 40 компании в „Марица-изток”

Енергиен клъстер, обединяващ тецовете „Марица-изток 1” „Марица-изток 2” и „Марица-изток 3”, мините, брикетната фабрика „Брикел”, ЕРП- Стара Загора и строително-ремонтни фирми, беше създаден вчера в комплекса „Марица-изток” от 40 компании. Целите на клъстера са: намаляване на разходите, използване на евтина енергия, формализиране на отношенията между участниците в него, включително тези свързани с пазара на работна сила, както и привличане на финансови средства по европейските програми и фондове, което е възможно, поради участието на няколко общини. Реални резултати се очакват до три години.

Приоритетен проект за новото обединение е въвеждането на система за депониране на гипса, който се отделя при работата на сероочистките. Като възможно решение на проблема се разглежда създаването на смесено дружеството за производството на гипс-картон с австрийската компания „Кнауф”, притежаваща солиден опит и ресурси в производството и добива на строителни материали.

(Източник: в. „Дневник”)