logo-right

Архив / Новини от България

14.05.2016

Бизнесът в България става все по „зелен“

Бизнесът в България става все по-отговорен към климатичните промени. Все повече марки залагат на „зеления“ образ, което ги прави екологично отговорни и неминуемо подобрява имиджа им.

Така, не само потребителите, които използват  продукти на „зелените“ компании се грижат за околната среда, но и самите компании дават пример за това как бизнесът може да бъде еко насочен и това да се отрази положително на печалбата му.

(Източник: в-к Капитал)

18.04.2016

Русенска IT компания излиза на пазара в Холандия

Русенска IT компания, собственост на белгийско дружество, която разработва софтуер за други IT компании, стъпи и на холандския пазар.

От белгийската компания избират именно Русе, като отправна точка на бизнеса си, както заради конкурентноспособните IT специалисти, които има в България, така и заради географското разположение на страната ни.

Очаква се износът на услуги на компанията към Холандия да доведе до разширяване на бизнеса на компанията и ръст на приходите, което от своя страна ще доведе до разрастване на екипа от специалисти в офиса на компанията в Русе.

 (Източник: в-к Капитал)

15.03.2016

Нови 35 млн. евро за стартиращи компании

Капиталът на основаните преди 3 години фондове Eleven и LAUNCHub, които първоначално разполагаха с 21 млн. евро за инвестиции, се покачва, като през следващите 2 до 3 години ще бъде в размер на 35 млн. евро. Освен увеличения ресурс за финансиране, друга основна промяна, отнасяща се до кандидатстващите за финансиране предприемачи, е, че инвестициите ще бъдат в по-голям размер и ще бъдат насочени към по-малък брой стартиращи компании.

Така, българските предприемачи ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на идеите си, а създадените вече стартъпи да се борят за последващо финансиране, което неминуемо ще доведе както до повишаване на конкурентоспособността, така и до развитие на потенциала на стартиращите компании.

(Източник: в-к Капитал)

22.02.2016

218 одобрени проекта по програма „Иновации и конкурентоспособност“

218 от общо 229 български проектни предложения, кандидатствали за еврофинансиране по програма „Иновации и конкурентоспособност“ през септември 2015 г., бяха одобрени. Европейските средства ще се разпределят между компании в сферите на производството на машини и оборудване, електрически съоръжения, химически продукти и компютърна техника.

Подобно почти 100%-тово одобрение на кандидатствалите проекти е индикация не само за силен старт на малките и средните предприятия през 2016 г., но и за изключително сериозен напредък в участието на българския бизнес в усвояването на средства от европейските фондове.

(Източник: в-к Капитал)

28.01.2016

Подем на пазара на недвижими имоти в страната

През 2015-та година и особено през последното тримесечие на годината се забелязва сериозен ръст на сделките с недвижими имоти в по-големите градове от страната.

Положителната тенденция за раздвижване на пазара се отнася за сделки както с апартаменти, така и с търговски, офис и промишлени сгради. Очакванията са през 2016 г. интересът към инвестициите в имоти да се засилва, като основният ръст ще се наблюдава в броя на сделките на зелено и на тези с ипотечен кредит.

(Източник: в-к Капитал)