logo-right

Архив / Новини от България

27.04.2005

Ти Би Ай с над 18 млн. лева нетна стойност на активите

Повишение с над 60% на нетната стойност на активите отбеляза инвестиционното дружество Ти Би Ай. Добрите резултати поставят дружеството на първо място по привлечен капитал и със сериозна преднина пред прекия му конкурент Адванс Инвест, който е с нетна стойност на активите от 14,7 млн. лева. От 18 април 2005 г. досега активите на Ти Би Ай са нараснали с 63%. Увеличение бележат и акциите на дружеството в обръщение, които нарастват пропорционално на капитала, като от 46 хил. преди увеличението достигат 76 хил. към настоящия момент. От дружеството коментират, че това нарастване на капитала се дължи на въведената нова комплексна схема на покупка на акции от дребните акционери. На базата на успешно предлагания нов модел за набиране на акционери те вече надхвърлят 300 души, като между тях не липсват и едри инвеститори с дялово участие над 5% от новозакупените активи.

(Източник: в. “Пари”)

23.03.2005

Енергиен клъстер обедини 40 компании в „Марица-изток”

Енергиен клъстер, обединяващ тецовете „Марица-изток 1” „Марица-изток 2” и „Марица-изток 3”, мините, брикетната фабрика „Брикел”, ЕРП- Стара Загора и строително-ремонтни фирми, беше създаден вчера в комплекса „Марица-изток” от 40 компании. Целите на клъстера са: намаляване на разходите, използване на евтина енергия, формализиране на отношенията между участниците в него, включително тези свързани с пазара на работна сила, както и привличане на финансови средства по европейските програми и фондове, което е възможно, поради участието на няколко общини. Реални резултати се очакват до три години.

Приоритетен проект за новото обединение е въвеждането на система за депониране на гипса, който се отделя при работата на сероочистките. Като възможно решение на проблема се разглежда създаването на смесено дружеството за производството на гипс-картон с австрийската компания „Кнауф”, притежаваща солиден опит и ресурси в производството и добива на строителни материали.

(Източник: в. „Дневник”)

 

27.01.2005

Народното събрание гласува продажбата на земя на чужденци

На първо четене Народното събрание гласува поправка, която предвижда чужденци и чуждестранни юридически лица да могат да придобиват право на собственост върху българска земя при условия, произтичащи от присъединяването ни към Европейския съюз, или по силата на международен договор , влязъл в сила за България. Измененията предвиждат гратисен период от 7 години след влизането ни в ЕС, по време на който чужденците няма да имат право да купуват земя.

(Източник: в. “Пари”)

18.01.2005

БДЖ подписаха официално със "Сименс" за 67 млн. евро

Българските държавни железници подписаха договор за доставка, последващ ремонт и поддържане в България на 25 нови дизелови мотриси с немския технологичен гигант "Сименс". Влаковете ще пристигнат до средата на 2005 година.

В договора съществува възможност за доставка на още до 15 тривагонни и до 10 четиривагонни електрически мотриси. Те ще могат да бъдат използвани от националния железопътен превозвач през 2006 - 2007 г. С обновлението на жп парка разходът на гориво ще се намали десетократно и инвестицията, която е в размер на около 67 млн. евро, ще се възвърне напълно за 10 години. Лихвата по сделката е 6.47% на година за период от 7 години.

"Сименс" спечели обществената поръчка за доставка на влаковете на 7 декември 2004 г.

(Източник: в. "КЕШ")

 

11.01.2005

Ускоряване на процедурите в Арбитражния съд

От началото на 2005 година е в сила нов правилник за ускорено производство на Арбитражния съд при Българското търговско-промишлена палата. С него, времето за разглеждане на делата ще се съкрати наполовина, като се има предвид, че до този момент за разрешаването на национални спорове необходимото време беше около 7 месеца, а за периодът за разрешаването на международни дела, поради по-дългите срокове за призоваване на страните, достигаше и до 12 месеца. С новия правилник срокът за призоваване се съкращава от един месец до 10 дни, като се предвижда и възможност делото да се реши на закрито заседание без призоваване на страните. Ускорените производства най-вероятно ще доведат и до намаляване на разходите на страните за воденето на делата пред Арбитражния съд.

(Източник: в. “Пари”)