logo-right

Архив / Новини от България

07.05.2015

Строителството в България бележи ръст

Строителният сектор в България отчита ръст, както при започнатото, така и при завършеното строителство и реконструкциите на сгради, като преимущество се дава на проектите за изграждане на жилищни, хотелски, промишлени и складови сгради.

Така, положителният ръст е ясен пример за подем не само в сферата на бизнеса, където са необходими нови офис площи, но и в жилищния сектор, който се нуждае от нови качествени имоти.

(Източник: в-к Капитал)

27.04.2015

Завод за производство на сензори разширява дейността си

Заводът за производство на сензори, част от германския концерн Festo, за пореден път увеличава производствената си и логистична база в България, като до 2020 г. се планира още едно разширение на компанията.

В резултат от постоянното увеличаване на капацитета на предприятието, ще бъдат открити нови работни места в няколко града в страната, с което ще се стимулира не само пазарът на труда, но и българската икономика като цяло.

(Източник: в-к Капитал)

06.04.2015

Голям потенциал за увеличаване на електронните разплащания в България

Все по-честото използване на електронната търговия, както и постоянно нарастващият брой на плащания през интернет, се очертават като едни от основните тенденции на дигиталния пазар през 2015 г. В България безконтактните плащания се развиват с изключителни бързи темпове, като потенциалът на местния пазар за прехвърляне на парите в брой към електронни разплащания, е изключително голям.

Така, разширяването на обхвата на новите разплащателни методи ще доведе не само до ускоряване темповете на бизнеса, но и до по-голяма прозрачност в българската икономика, което от своя страна ще направи страната ни още по-желан инвестиционен партньор.

(Източник: в-к Капитал)

31.03.2015

Американска фармацевтична компания планира да навлезе на българския пазар

Американската фармацевтична компания Express diagnostics Int’l. Inc., която е един от най – големите световни производители на диагностични медицински продукти, планира да навлезе на българския фармацевтичен пазар, като открие производствени мощности в страната.

Бъдещата сделка е от огромно значение за България, където подобни продукти все още не се произвеждат. Очакванията са проектът да донесе нови приходи в икономиката ни и да разкрие нови възможности за развитие на бизнеса с медицинска диагностика.

(Източник: в-к Капитал)

23.03.2015

240 млн. евро по европейска програма „Иновации и конкурентоспособност“

240 млн. евро е одобреният бюджет по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" за 2015 г. Средствата ще бъдат разпределени между три схеми: „Подобряване на производствения капацитет на малките и средни предприятия“, „Подкрепа за иновации в предприятията“ и „Енергийна ефективност в малките и средни предприятия“, стартиращи съответно през месеците март, септември и декември.

Очакванията са средствата да бъдат използвани за нововъведения в производствения процес, съгласно изкискванията за енергийна ефективност и европейските стандарти, с което българските предприятия ще затвърдят позициите си на европейския пазар.

(Източник: в-к Капитал)