logo-right

Към 15.11.2013

15 Ноември 2013

Отмяна на ограниченията за хазарта?

Група депутати от БСП и ДПС внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, според който повече от година след въвеждането на ограничителен режим на чуждите сайтове за хазарт, те отново ще бъдат допуснати за българските потребители. Държавната комисия по хазарта вече няма да може да блокира чуждестранни оператори, които не са спазили изискването да се лицензират в България, а само ще съставя списък с тях и ще ги предупреждава. Друга промяна е начина на облагане на бетинг компаниите. Това ще става с такса върху разликата между приходите от залагания и разходите за изплащане на печалби и тя ще е в размер на 20%, а еднократната такса за лицензиране ще бъде 100 000 лв. Компаниите ще плащат и корпоративен данък и в таза връзка е предвидена промяна в текстовете на Закона за корпоративно подоходно облагане. Законопроектът цели компаниите да бъдат социално ангажирани, като участват в някоя организация за превенция на хазартната зависимост. Разширява се дефиницията за онлайн хазартни игри и се предлага да отпадне забраната за отваряне на игрални зали и казина в хотели с три звезди. Почти всички предложения са в интерес на потребителите и ако те бъдат въведени, в държавната хазна със сигурност ще има много приходи от облагането на хазартната дейност.

 (източник: Народно събрание)