logo-right

Към 08.01.2014

08 Януари 2014

Регламентиран контрол върху рисковите стоки

Новите разпоредби, закрепени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, уреждат правомощията на приходните органи да осъществяват контрол върху движението на стоките с висок фискален риск (бързооборотните продукти като хранителни стоки и строителни материали с изключение на стоки, които подлежат на митнически контрол като горива, алкохол и цигари) на територията на страната. Съобразно утвърден със заповед от министъра на финансите списък на рисковите стоки, приходните органи ще имат право да извършват проверка и оглед на превозваната стока, както и на придружаващите я документи. Новите текстове регламентират още задълженията на лицата в производството по фискален контрол, както и редa за обжалване действията на приходните органи. Приетите мерки целят предотвратяване неплащането на данъци и защита на фиска.

(източник: ДВ, бр. 109/2013)