logo-right

Към 20.01.2014

20 Януари 2014

Освен „Билла България“ ЕООД, КЗК глоби и „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за заблуждаваща реклама

С Решение № 1714, Комисията за защита на конкуренцията установява извършено нарушение от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД (Лидл), изразяващо се в разпространение на заблуждаваща реклама, чрез рекламната кампания „Най-доброто от България. Най-доброто от Европа.“

Въпреки становището на Лидл, че целта на рекламната кампания е да се посочи на клиентите на търговската верига, че Лидл предлага продукти, които са традиционни и в позитивен смисъл се свързват с дадена държава, на практика се рекламират точно определени продукти с марки, които не се разпространяват в други търговски обекти. Така, се оказва, че на пръв поглед имиджовата реклама на Лидл всъщност е свързана с определени продукти.

Така, КЗК приема, че твърдението „Най-доброто от България. Най-доброто от Европа.“ се възприема в контекста на използваните в рекламата продукти, тъй като те не са представени абстрактно и без отличителни знаци. По този начин, у потребителите се създава внушението, че „най-добрият“ продукт от конкретната разновидност е именно, представеният в рекламата. Твърдението за „най-добър“ обаче, не е подкрепено с достъпни за потребителите доказателства, като направени проучвания, сравнителни анализи, анкети, награди и отличия на продуктите, а простото отговаряне на стандартите прави продукта единствено годен да бъде предлаган на пазара, а не „най-добър“ сред всички годни да бъдат предлагани продукти. Това послание от своя страна, осигурява нелоялно търговско предимство пред конкурентите, предлагащи качествени стоки с наложени във времето известност и търговско реноме. Използването на подобна нелоялна практика създава възможност за въздействие върху икономическото поведение на потребителите.

Като недобросъвестно се отчита и използването от страна на Лидл на подвеждаща потребителя информация на вътрешната страна на рекламата брошура „Нашата амбиция е етикетът „произведено в България“ да си върне славата по целия свят“ и кръгово изображение с надпис „Произведено в България“. От представените доказателства относно рекламираните продукти (кисело мляко, мед, пиле и лютеница) е видно, че същите не са били обект на износ и съответно няма доказателства да са били разпознаваеми извън граница, като някои от тях дори следва да се реализират единствено на българския пазар.

От друга страна, използвайки в рекламната брошура кръгово изображение с надпис „Произведено в България“, Лидл цели да предизвика по отношение на конкретните рекламирани продукти с български произход незаслужено търговско предимство като създава асоциация в потребителя с нещо наложено и придобило широка популярност, а от събраните доказателства се установява, че „Лидл България“ ЕООД енд Ко“ КД не е производител на храни, съответно не е член на Съюз „Произведено в България“, не е участвал на организирани от Съюза изложения „Произведено в България“ и няма основание да отъждествява рекламираните стоки с посочения надпис.

Въз основа на горното, Комисията налага на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД имуществена санкция в размер на 0,1 % от нетните приходи на дружеството за 2012-та година на стойност 370 859 лв. и задължава дружеството да публикува настоящото решение в два национални печатни ежедневника за своя сметка.

(източник: Комисия за защита на конкуренцията)