logo-right

Към 06.02.2017

06 Февруари 2017

Европа е на път да сложи край на таксите за роуминг

На 01.02.2017 г. представители на Европейския парламент, Съвета на Европа и Европейската Комисия сключиха предварително споразумение за отпадането на такса „роуминг“ в 28-те държави членки на Европейския съюз. Постигнатото споразумение е част от пакета „Digital Single Market“, като една от целите, въведени с него е свързана с намаляване цените на роуминг услугите в целия ЕС.

Под мотото „роуминг като у дома“ потребителите на мобилни услуги в ЕС ще плащат за ползване на електронните си устройства еднакви цени, независимо дали се намират у дома или са временно в друга държава от Общността.

Споразумението предвижда и постепенно намаление на цените за ползването на мобилни данни - от 7.7 евро за гигабайт през 2017 г. до 2.5 евро за гигабайт през 2022 г. Таксите ще се ревизират на всеки две години, като първият анализ за въздействието на ценовата реформа се предвижда за края на 2019 г.

Според официални указания на Европейската Комисия опцията „роуминг като у дома“ следва да бъде включена в договорите на мобилните оператори от 15 юни 2017 г.

За влизането в сила на тристранната договорка, тя предстои да бъде окончателно гласувана от членовете на Европейската Комисия и Съвета на Европа.