logo-right

Към 10.04.2017

10 Април 2017

КЗК прие предложени от  „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД задължения.

КЗК прие решение, с което приема предложените от разследваните за картел търговци на горива мерки, с които да се постигне преустановяване на поведението, във връзка с което е образувано производството, изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика по отношение на предлаганите от тях цени. Въпросните мерки се изразяват в задължение за приемане на вътрешни правила, включващи:

·         забрана на контакти и обмен на каквато и да е информация  с дружества - конкуренти и техните служители;

·         забрана на всякакви контакти между служителите на собствените и конкурентните бензиностанции; 

·         забрана на обсъждане, получаване или предоставяне на търговска информация в рамките на работата в Сдружение с нестопанска цел „Българска петролна и газова асоциация“;

·         дисциплинарно наказание – уволнение за служители, които не спазват изискването за конфиденциалност на търговската информация.

Екипът на Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори" има дългогодишен опит именно в създаването на подобни правила  за избягване на съгласувани практики, както за наши клиенти, така и за различни сдружения и асоциации на търговци в България.  Ние винаги съветваме, че импелементирането на добрите световни практики и на корпоративни програми и правила за съответствие, подготовката и провеждане на обучения на служителите на клиентите си (по конкурентно право, защита на личните данни и др.) е най-сигурния начин за избягване на подобни нарушения, поради което сме разработили система от обучения и специална методика за адаптиране на правилата на нашите клиенти за съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията.

Въпреки, че дефинирането на ограниченията по-горе позволява известни тълкувания относно обхвата на забранените контакти, това Решение на Комисията потвърждава още веднъж значимостта и целесъобразността на предоставяните от нас услуги.