logo-right

Върховният административен съд потвърди в практиката си становището на екипа на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” и oбяви за нищожно решението на Националната здравноосигурителна каса за Служебния рамков договор за 2016 г.

17 Януари 2020

На 10 януари 2020 г., Върховният административен съд се произнесе с окончателно решение и остави в сила Решение №1341/31.01.2019 г. по адм. дело №8647/2018 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, с което е обявена нищожността на решение № РД-НС-04-21-1 от 29.03.2016 г., издадено от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Председателят и Старши съдружник на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ - адвокат Владимир Пенков, както и адвокатите от екипа по процесуално представителство на кантората, изразиха подобно становище за нищожност на решението на Надзорния съвет на здравната каса, още в първите искови молби до съдилищата по делата за присъждане на т.нар. „надлимитна дейност“.

Припомняме, че обявеното за нищожно решение на НЗОК уреждаше по служебен начин отношенията между касата и изпълнителите на медицинска помощ, във връзка с липсата на сключен Национален рамков договор за 2016 г., включително за обемите и цените за медицинска помощ по чл. 45 от ЗЗО.

Новината за решението вече предизвиква широк отзвук в обществото и медицинските среди, защото основният юридически ефект от решението на ВАС е отпадане на правното основание, използвано от НЗОК, за да отказва да изплати сумите за болнична медицинска помощ, които са над определените обеми по договорите с изпълнителите на медицинска помощ. Ето защо, решението на съда има значение за лечебните заведения, които възнамеряват да образуват дела  за осъждане на НЗОК да им заплати „надлимитната дейност“ за периода, който е в обхвата на нищожното решение. Без да е решителен аргумент, съдебното решение дава допълнителна тежест в полза на лечебните заведения при съдебните им спорове със здравната каса.

„Надлимитната дейност“ представлява извършена, отчетена и незаплатена дейност за времето на изпълнение на договорите на изпълнителите на медицинска помощ, която надвишава лимитите на утвърдените от НЗОК бюджети. Поради това съображение здравната каса отказва да я заплаща, без да отчита частноправния характер на договорите си с изпълнителите и законните права на здравноосигурените лица, установени в чл.35 от ЗЗО. В закона се предвижда конституционно гарантираната възможност на всяко лице да получи медицинска помощ, като основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и да избира лекар и здравно заведение, което е сключило договор с НЗОК.

Във връзка с правата си, произтичащи от договорите си с касата и закона, много болници вече образуваха дела срещу НЗОК, като някои вече окончателно я осъдиха да им заплати „надлимитните суми“.