logo-right

Защита на конкуренцията и картелно право


Политиката на защита на конкуренцията е от първостепенна важност за България и е законово регламентирана още веднага след политическите промени от 1989 г. Поради приоритетното значение, което държавата отдава на тази материя, конкурентното право e хармонизирано с правото на Европейския съюз (ЕС) далеч преди присъединяването на страната към Съюза, като нивото на хармонизация e оценено като по-високо от това в някои от старите държави-членки. След присъединяването към ЕС и особено с приемането на сега действащия Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) през 2008 г. българското конкурентно право в областта на концентрациите, забранените споразумения и съгласувани практики и злоупотреби с господстващо положение е напълно хармонизирано с европейските норми, като известна специфика продължава да представлява уредбата на нелоялната конкуренция, която поставя споровете за нелоялна конкуренция в компетентността на органите по конкуренцията, за разлика от други европейски страни, където тези въпроси са предмет на съдебен спор.

PM&P е сред първите правни фирми в България, специализиращи в областта на правото на конкуренцията и работи по конкурентно-правни казуси още от приемането на първия ЗЗК на първата Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) през 1992 г. За този период работната група на дружеството в тази област се е утвърдила като една от водещите в страната и многократно е посочвана като такава от най-авторитетните правни издания като Chambers & Partners, Legal 500, PLC Which Lawyer? и др.

Дружеството е утвърдило тази своя позиция и авторитет с участието си в многобройни инвестиционни проекти и разследвания на органите по конкуренцията във всички аспекти на конкурентното право: концентрации на стопанска дейност – както световни сливания, като Hewlett-Packard/Compaq, BASF/Cyanamid, така и най-значимите на националния пазар – приватизацията и последващите придобивания на БТК АД, преструктурирането на циментовия пазар и др.; разследвания на картелни споразумения и злоупотреби – участвайки в знаковите за практиката на КЗК разследвания срещу веригите за търговия на дребно, асоциацията на циментопроизводителите и др., както и в разследвания за евентуални злоупотреби с господстващо положение срещу световноизвестни производители на безалкохолни напитки.

PM&P има и значителен опит в областта на нелоялната конкуренция, която поради спецификата на българското законодателство е от компетентността на органите на конкуренцията и подлежи на същите санкции като картелните споразумения, поради което е от особено значение за бизнеса.

 

Коментари:

 

„Този четиричленен екип си остава сериозен играч на българския пазар на конкурентното право. Откакто кантората отваря врати през 1992 г., екипът е натрупал изключително богат опит, който прави възможно задълбоченото разбиране на процесите в областта на конкурентното право и гарантира че екипът несъмнено е в състояние да отговори на бъдещи предизвикателства. В следствие на това дружеството може да се справи с пълния набор въпроси по защита на конкуренцията и е особено дейно на терена на контрола върху сливанията и нелоялната конкуренция.“

 

„Една от силните страни на екипът на ПМ&П е комуникацията – както с клиента, така и с правителствените институции. Друга тяхна отличителна черта, която следва да се отбележи, е готовността им за съдействие – те винаги са на разположение. Заедно с това те се справят много добре и с координацията – изключително важен аспект от работата – особено когато става дума за големи и важни дела с участието на повече от две страни. Техният екип води и координира всички процеси от начало до край. Силата на екипа им идва от това, че се подкрепят взаимно, общуват добре помежду си, като всеки върши своя дял от работата – екипност от висока класа. Те са отлично сработен екип – всеки един от техните адвокати разполага с различен набор от умения и експертни познания, което им помага да виждат и предлагат подходи и решения, отчитащи множество различни аспекти на ситуацията.“

 

„Владимир Пенков е адвокат с богат и разностранен опит и изключителен стратег. Иван Марков е извънредно опитен специалист, който познава естеството на бизнеса и винаги е в състояние да вземе адекватно решение. Смилена Хрусанова демонстрира изключително равнище на професионализъм и отдаденост на клиента“.
повече