logo-right

Приватизация


Раздържавяването на държавната и общинска собственост e ключово условие и предпоставка за осъществяване на цялостния процес на трансформация в свободна пазарна икономика. Приватизацията в България се извършва в продължение на вече над 20 години и включва различни приватизационни методи.

PM&P е консултант на първата голяма приватизационна сделка, след приемането на правната уредба на приватизацията през далечната 1992 г. – тази за Царевични продукти. Следват я десетки големи приватизационни проекти: най-голямата пивоварна Загорка от Heineken, най-големия производител на консерви в хранително-вкусовата промишленост - Сторко, Пловдив от Luxcraft Trading Ltd., най-големите стъкларски заводи Дружба и Стинд от Yioula Glassworks, най-големия производител на гипсови плоскости Гипсфазер от Knauf, предприятието за производство на пластмасови изделия Ипома от Trierina Trading Ltd, първата приватизация на банка в България, а именно Обединена Българска Банка от EBRD и Oppenheimer & Co, най-големия далекосъобщителен оператор Българска телекомуникационна компания от Advent International.

Огромният опит на дружеството в приватизацията намира признание и от страна на държавата. PM&P е правен съветник и участник в два международни консорциума по Проекта PATA (Privatization Advisors and Transaction Agents) за подготовката на 10 предприятия за приватизация - в областта на производството на керамика, гуми и текстил (с Res&Co) и в областта на електрониката и машиностроенето (с Roland Berger & Partner). PM&P е юридически съветник на Агенцията за приватизация във връзка с цялостната подготовка и успешно осъществяване на приватизацията на Български речен флот и Български морски флот, при което постигнатата продажна цена на акция е втората най-висока в цялостния приватизационен процес в България.

На практика, приватизацията се допълва и със създаването на съвместни търгове на дружества с държавни и общински предприятия, като PM&P консултира значителен брой от тях, особено в началните години на приватизацията.

 

Коментари:

„Дружеството е извършвало консултантска дейност при множество процедури по приватизация на банки, пивоварни, строителни предприятия, производители на стъкло, хранителни стоки, керамика, пластмаса и др., като по този начин е изиграло важна роля в цялостния процес на приватизацията в Република България консултирайки не само държавата, но и инвеститори.“

повече