logo-right

Концесии


Интересът на частните инвеститори към търсенето, проучването и добива на подземни богатства, ползването на многобройните минерални извори за бутилиране, както и републиканската пътна мрежа, прави България привлекателна дестинация почти веднага след политическата промяна в началото на 90-те години на миналия век.

Обслужването на такъв интерес изправя PM&P пред предизвикателството да съветва свои чуждестранни клиенти при конкурси за проучване на континенталния шелф и при създаване на компания за доизграждане и експлоатация на магистрала „Тракия” при липсата на правна уредба, само на основата на прякото прилагане на конституционните норми.

Подробната нормативна уредба на концесиите се заражда в процеса на приватизацията (1995 г.) и с годините търпи чести и значителни промени, като дори и в сегашния си вид се нуждае от изменения и допълнения, с оглед пълното й хармонизиране с европейското законодателство в областта. Значителен принос в хода на този законодателен процес има екипът на PM&P, който е с особено активно участие при изготвянето на първия Закон за концесиите, както и на сега действащия закон.

Практическият опит на фирмата и задълбоченото познаване на специалното законодателство й дадват възможност да консултира редица големи проекти, включително за складовия терминал на пристанище Варна-Запад, евентуалното въвеждане на глобалната мобилна телекомуникационна система IRIDIUM, придобиването на бутилировача на минерална вода Банкя от Coca-Cola Hellenic Bottling Company, концесионирането на автомагистрала „Хемус” за Salini Costruttori и автомагистрала „Тракия” за MSF-Lena-Somague. Понастоящем екипът на PM&P съветва Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с евентуалното предоставяне на концесия на летищата София и Балчик.

 

Коментари:

„Изключителният екип на Пенков, Марков и партньори се отличава с „достъпност, интелигентност, прецизност и отзивчивост“… Съдружниците Владимир Пенков и Иван Марков са „изключителни професионалисти““
повече