logo-right

Данъчно право


PM&P предоставя широк кръг от данъчни съвети съгласно българското право. Тези съвети обхващат различни аспекти на корпоративния данък, ДДС, здравното, социалното осигуряване и подоходния данък. Разбира се, се набляга главно на правните аспекти на данъчното облагане, като придобитият опит в множество приватизационни сделки, сливания, придобивания и преструктурирания, участия чрез различни финансови инструменти в областта на строителството и  развитието на проекти е от голяма полза за клиентите. Съчетаването на правните аспекти с данъчните съвети е най-доброто средство за взимане на правилно решение от страна на клиента. Данъчните адвокати от PM&P използват богатия си опит при прилагането на договорите за избягване на двойното данъчно облагане за намиране на оптимално решение.

PM&P извършва и необходимата подготовка по обжалване на различни данъчни актове по административен и съдебен път.

 

Коментари:

„Описват управляващия съдружник Владимир Пенков като „много опитен и находчив, с богат практически опит.“
повече