logo-right

Банково, финансово право и капиталови пазари


Веднага след демократичните промени в България PM&P консултира откриването на първия клон на чуждестранна банка в страната, както и подпомага осъществяването на първата капиталова инвестиция от чуждестранна банка в местна банка. При липса на детайлна правна уредба и практически опит в страната това се оказва истинско предизвикателство за фирмата, преодоляно сполучливо и със замах.

Екипът на PM&P прави още една важна крачка в тази насока, като консултира комплексно първата успешна приватизация на банка в България. Консултираните още пет придобивания на банки от страна на чужди банки, изгражда в PM&P собствени високи стандарти на работа, невиждани до този момент в страната. Това обогатява и другите сфери на дейност на фирмата, свързани с изготвянето на правни анализи и различни финансово-правни схеми. Адвокатите на дружеството добре познават регулаторната база в банковата и финансова сфера, като имат и богат опит в корпоративните финанси, обезпеченията, включващи ипотеки и особени залози, проектното финансиране, кредитирането, оперативния и финансов лизинг, рефинансирането на дружества и преструктуриране на дългове.

Капиталовите пазари както навсякъде по света, така и в България, имат особена правна уредба, като сделките в тази област се увеличават. Адвокатите на PM&P, работещи в тази сфера, успешно консултират една от най-големите сделки в България и демонстрират колко е важно доброто сътрудничество и комуникация с международни консултанти и  регулативни органи. 

PM&P консултира учредяването на едно от първите управляващи дружества в България, като сега постоянно предоставя правни съвети на най-големите небанкови финансови институции в България и техните поделения.

Горди сме с успешното подпомагане на една от най-големите небанкови финансови институции в Европа да навлезе в България, запълвайки нишата за предоставяне на онлайн заеми на потребители.

Практиката постоянно се обогатява с правното консултиране на инвестиционни дружества, взаимни и пенсионни фондове, управляващи дружества, инвестиционни посредници и дружества за рискови инвестиции.

Адвокатите на PM&P извършват цялостно правно консултиране по структурирането, финансирането и приложимата регулаторна рамка в тази област. Особено ценно за клиентите е създадената в PM&P възможност във всеки един момент в тази специфична област да бъдат привличани и специалисти от други области, когато казусът изисква това.

 

Коментари:

 

„Пенков, Марков и партньори предлага „точни, лоялни и професионални съвети“ на впечатляващ брой клиенти във финансовия сектор... Управляващият съдружник Владимир Пенков получава похвали от клиентите заради „търговския си и прагматичен“ подход.“

повече