logo-right

Банкови и небанкови институции


Лидерството в една правна сфера като обслужването на Банки и небанкови финансови институции е предизвикателство, но за PM&P истинската цел е не просто запазването на високия стандарт, а постоянното му повишаване.

Тази визия спомага на адвокатското дружество да се утвърди като водещ правен офис в тази сфера, според най-авторитетните правни издания като Chambers & Partners, Legal500, IFLR 1000, PLC Which lawyer?.

Все пак за PM&P истинското удовлетворение е да спечели доверието на клиентите. Затова всички във фирмата са особено горди, че със съдействието на PM&P се регистрира първият клон на чуждестранна банка след демократичните промени (Landesbank), а също така се осъществява структурирането на първата капиталова инвестиция от чуждестранна банка (Raiffeisen Bank) в местна банка, което, при липса на детайлна правна уредба и практически опит в областта, се оказа едно интересно за преодоляване предизвикателство.

В условията на много стриктно регулиран пазар и строго ограничен брой на лицензии за банкова дейност, през годините екипът на дружеството консултира EBRD, Oppenheimer & Co, National Bank of Greece, Piraeus Bank и Kardan при закупуването на три от най-големите български банки, включително вливането на банков клон в банка (Банка Пиреус).

След влизането на България в Европейския съюз (ЕС) и имплементирането на европейското законодателство, PM&P осъществява процедурата по регистрация на някои от първите небанкови финансови институции и структурира иновативния бизнес на важен клиент, предоставящ непознатите за българския пазар, до този момент, финансови услуги от разстояние.

Едновременно с обслужването на инициативите на частния бизнес, в годините от създаването си PM&P предоставя правни съвети на Световна банка и банковите институции на ЕС и Европейското икономическо пространство.

В продължение на повече от 5 години продължава активното сътрудничеството между адвокатското дружество и The World Bank и IFC при подготовката и актуализирането на раздела за България в изданието Doing Business Survey, като в тази връзка четирима съдружници на PM&P са отличени с индивидуални награди за приноса им.

 

Коментари:

„Конкурентите описват Пенков, Марков и партньори като кантора, която е стабилна и успешна вече дълги години.“

повече