logo-right

Застрахователно право


Утвърждаването на свободната пазарна икономика дава силен тласък в развитието на застрахователната дейност. Оттогава застрахователният пазар се развива с бързи темпове, за което допринася и широката законодателна рамка, изцяло хармонизирана с европейските регулации.

PM&P е една от водещите правни фирми в България в областта на застрахователното право, с дългогодишен опит във всички аспекти на застрахователната дейност – от създаване и лицензиране на застрахователни дружества и брокери, корпоративно управление и спазване на регулаторните изисквания към дейността на застрахователите, до консултации в целия спектър на застрахователните правоотношения. Адвокатското дружество консултира както застрахователи и презастрахователи, така и застраховани лица, включително пострадали и други заинтересовани лица.

PM&P осъществява процесуално представителство на клиенти за извънсъдебно и съдебно решаване на спорове по всички въпроси от областта на застрахователното право.

PM&P има една от водещите практики в сливания, придобивания и преструктурирания в областта на застраховането. Екипът представлява TBI Holding, една от водещите чуждестранни икономически групи с широка гама на финансови услуги, при успешната и първа в сектора приватизация на български застраховател – Булстрад и първата приватизационна процедура на ДЗИ, първата инвестиция на EBRD на българския застрахователен пазар, мултинационални застрахователни компании при придобиване на други български застрахователни компании, преобразувания на български застрахователни и животозастрахователни компании.

PM&P участва активно в разработването на промени в законодателството в областта на застрахователното право и има съществен принос за кодифицирането на нормативната уредба в Кодекса за застраховане.

Част от адвокатите от PM&P са учредители на първата в България Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътнотранспортни произшествия, чиято цел е активна защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги. В тази връзка адвокатите на дружеството редовно участват в дискусии по промени в законодателството в областта на движението по пътищата с цел осигуряване на превантивни мерки и обезпечаване на адекватна защита на правата и интересите на пострадалите лица.

 

Коментари:

„Конкурентите описват Пенков, Марков и партньори като кантора, която е стабилна и успешна вече дълги години.“

повече