logo-right

IT, медии и телекомуникации


PM&P е една от водещите фирми в България, предоставяща правни услуги в областта на IT, медиите и телекомуникациите. PM&P разполага с много подготвен екип в сферата на електронната търговия и другите дейности, осъществявани посредством интернет, който е изготвил едни от първите общи условия за работа на клиенти й в България. Разбира се, тези консултации съчетават и редица други правни области, като интелектуалната собственост, авторското и сродните на него права, потребителското право, електронните разплащания, изявления и съобщения, както и защитата на личните данни.

PM&P осигурява всестранно правно обслужване в областта на телекомуникациите и медиите. Огромният опит на адвокатите е придобит при участието на PM&P в приватизацията на най-големия телекомуникационен оператор в България, с изготвените от кантората правни анализи, участието в процедурите по приватизацията и преговорите, консултирането в други административни процедури и издаването на лицензи, които са организирани и провеждани от Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Често услугата обхваща и въпроси като достъп и взаимно свързване на мрежите, спорове между далекосъобщителни оператори и съвместно ползване и изграждане на съоръжения.

PM&P участва и при разработването на законите в тази област, като заема  и активна гражданска позиция при обществените обсъждания на нормативните актове, включващи и анализи и препоръки изпращани до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. PM&P осигурява и ефективна защита при обжалване на решенията на КРС и СЕМ пред Върховния административен съд в България.

 

Коментари:

 

„Чуждестранните клиенти вече са свикнали да се обръщат към това местно дружество, а колегите им са силно впечатлени от опита на фирмата в сферата на технологиите, медиите и телекомуникациите... Доволни клиенти споделят, че екипът е способен да поеме сложни казуси, предоставя отлична правна помощ и е винаги насреща от началото до края на проекта.“

повече