logo-right

Електронна търговия и разплащания


Дълбокото проникване на информационните технологии в българското общество е активно подпомагано от PM&P чрез дейното участие в процесите на утвърждаване на добри практики, както и чрез сътрудничеството на кантората с Българската уеб асоциация и Комисията за защита на потребителите за изработване на първите Насоки за общи условия при предоставяне на услуги в уеб и такива за електронна търговия.

Клиентите на дружеството са водещи IT компании, занимаващи се с електронна търговия и предоставяне на услуги на информационното общество, като Superhosting.bg, Yahoo!, Store.bg, Sila-bg, MobileInnovations и др. Същевременно, екипът  на PM&P предоставя пълно правно съдействие по въпроси на информационните технологии в областта на защита на личните данни, защита на потребителите, анализ на съответствието на информационни технологии, структуриране на договорни отношения по разработка на софтуер, аутсорсинг, защита на интелектуална собственост и други.

Екипът на дружеството съветва и изготвя необходимите договори и общи условия за работата на своите клиенти, поддържащи уебсайтове като www.host.bg, www.4string.com, www.mp3-bg.com, www.vbox.bg, www.get.bg и др.

PM&P има значителен опит и в съдебни и арбитражни процедури по разрешаване на спорове относно права на интелектуална собственост в Интернет, спорове относно права върху домейни, колективни искове на регулаторни органи, обжалване на разпореждания за предоставяне на лични данни и др.

Членовете на нашия екип участват и активно в сектора на информационните технологии чрез подпомагане на дейността на Българската уеб асоциация, Българската асоциация за електронна търговия и Сдружението на независимите интернет доставчици.

 

Коментари:

„Дружеството също така е в челните редици в областта на електронната търговия в България и редовно участва и работи по инициативи на браншови организации като например Българската асоциация за електронна търговия и Сдружението на независимите интернет доставчици.“

повече