logo-right

Електронни съобщения и медии


PM&P се утвърждава като един от лидерите в областта на правното обслужване на клиенти от сектора на електронните съобщения и медиите, както що се касае до правните аспекти на информационното общество и информационните технологии.

Екипът на PM&P работи по най-големите сделки в тези области, включително в приватизацията на БТК АД и последващата продажба на дружеството от Advent International на AIG Capital.

Именно поради желанието ни за намиране на най-правилния подход за решаване на дадена ситуация, специалистите на PM&P са канени и от държавни органи и неправителствени организации, в това число Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Комисията за регулиране на съобщенията за експертно участие в различни етапи на подготовката на измененията на Закона за електронните съобщения, както и на множество подзаконови нормативни актове във всички сфери на икономиката.

PM&P осигурява всестранно правно обслужване и консултации в областта на телекомуникациите и медиите, от което се възползват наши клиенти като Радио и ТВ Сити, Кериър БГ, Спидинет, Ги Ти България, БТК АД и др.

 

Коментари:

„Този екип със специалисти по телекомуникации, информационни технологии и медии буди възхищение у клиентите заради „предприемаческия си подход и иновативни идеи.“ Екипът получава похвали заради „задълбочените си познания в тази сфера и доброто познаване на нуждите на клиентите.“

повече