logo-right

Електричество, газ и фосилни горива


Енергийният екип на PM&P предоставя цялостно правно съдействие на клиентите във връзка с излизането на свободния енергиен пазар, търговията с електрическа енергия, извършването на инвестиции и разрешаване на спорове, относно нова преносна електрическа и газова инфраструктура, включително и по стратегически за страната проекти, в това число някои отделни аспекти на реализация на проекта Южен поток. Разбира се, за тези проекти се изготвят и становища за съответствие с българските и европейски регулаторни изисквания.

Адвокатите на дружеството защитават интересите на клиенти в едни от най-сложните, уникални и обществено значими случаи. Такъв пример е успешна защита на Enertrag в спор с Националната електрическа компания относно валидността на сключен предварителен договор за присъединяване на 500 MW – решение потвърдено от Върховен касационен съд. По повод обжалване на незаконосъобразното решение за определяне на временни цени за достъп до мрежата дружеството води искове за обезщетение за неправомерни ограничения на производството на ВЕИ енергия, връщане на сумите от цената за достъп и др. на вече извършени инвестиции.

В качеството на съветници на Българска търговско-промишлена палата, Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българска ветро-енергийна асоциация и Българска фотоволтаична асоциация, PM&P участва във всички етапи на изработване на нормативната уредба в енергетиката.

Стремежът на дружеството към модерен подход се проявява и в подготвените за първи път предложения за създаване на изцяло нов пазарен модел за либерализация и преструктуриране на отношенията в електроенергийния сектор.

Членове на екипа на PM&P работят и като експерти по подготовката на Третия енергиен пакет в Европейския парламент и са преподаватели по дисциплини свързани с енергийните регулации и законодателство във водещи университети в България.

 

Коментари:

„Експертните познания на Пенков, Марков и партньори в сферата на енергетиката ги правят незаменими юридически консултанти по всички корпоративни въпроси, свързани с производството, преноса, разпределението, търговията и ценообразуването на либерализирания енергиен пазар.“

повече