logo-right

Околна среда


PM&P осъзнава, че в постоянно променящите се реалности на икономически предизвикателства и стремеж към преминаване към нискоемисионна икономика, се налага нов подход към структуриране на инвестициите не само в енергетиката, но и във всички останали индустрии. В този стремеж адвокатите на фирмата използват опита и знанията си в областта на регулациите на околната среда, управлението на отпадъци, търговията с емисии на парникови газове, водните ресурси и природните богатства, което предоставя уникална комбинация от знания, необходима при прехода към новата зелена икономика.

 

Коментари:

„Фирмата разполага с внушителна мрежа от офиси в цяла България и има споразумения за сътрудничество с юридически кантори в Европа, най-известната от които е Lansky, Ganzger & Partner.“

повече