logo-right

Фармацевтично право


Регулацията във фармацевтичния сектор се засилва чувствително през последните десетилетия, като се въвеждат множество изисквания спрямо производството, рекламата, разпространението на лекарствени продукти, и особено по отношение извършването на клинични проучвания. Българското законодателство в тази сфера, в унисон с развитието на европейските регулации, постоянно се адаптира.

Особеностите на фармацевтичния бизнес изискват опит и познания не само в правната материя, но и що се касае до способите за разрешаване за употреба, реклама и търговия с лекарствени продукти и активни вещества, специфичните договорни отношения, в които стопанските субекти влизат във връзка с тези си дейности, както и проблемите, с които се сблъскват при реализацията на отношенията. Изисква се съответното познаване както на фазите, през които преминава едно клинично изследване, така и на специфичните проблеми, които могат да възникнат при неговото осъществяване.

През последните години екипът на PM&P придобива значителен опит във фармацевтичното право, като консултира по различни регулаторни режими, в това число регистрация на цени, търговия с лекарствени продукти, а също така и условията за клинични изследвания.

Знакови са участията на PM&P в проектите за първото по рода си преструктуриране на мултинационална фарма компания с имплементиране на нов бизнес модел за разпространение на лекарства; изтегляне от пазара на имитационен лекарствен продукт, нарушаващ права на интелектуална собственост на производителя Bayer AD във връзка с марката ASPIRIN; представителство на производител на медицински изделия пред болници и пациенти, включително по повод на експлантиране; представителство по спорове между притежатели на разрешения за употреба и местни производители; съдебно представителство срещу митническите органи за оборване на акт за облагане с акциз на лекарствен продукт и други.

Екипът на дружеството притежава също значителен опит в подготовката на договори за дистрибуция, продажба на досие, регистриране, реклама, промотиране и др. на лекарствени продукти. PM&P оказва и цялостно съдействие в преговорния процес по сключването на такива договори.

PM&P предоставя правни съвети и съдействие на местни и чуждестранни компании при разпространението на хранителни добавки и козметични продукти, чието присъствие на пазара бележи значителен ръст през последните години.

 

Лица за контакт:

Коментари:

„Пенков, Марков и партньори представлява както местни, така и международни клиенти и разполага със силен екип от немскоговорящи юристи, които оказват правна помощ на клиенти от Германия, Австрия и Швейцария.“
повече