logo-right

Имиграция


След приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз (ЕС) през 2007 г. и с оглед предстоящото присъединяване към Шенгенската общност, страната ни става все по-привлекателна дестинация за чужденци, които желаят да придобият статут на пребиваващ в България, за да могат да се придвижват свободно и осъществяват бизнес дейности на територията на ЕС след присъединяването на страната към Шенгенската общност. Също така се увеличава значително и броят на чужденци, кандидатстващи за пребиваване в страната на основание трудова заетост, както по силата на сключени трудови договори с български дружества, така и по силата на командироване в рамките на структурата на транснационални икономически групи.

Българското законодателството е почти напълно хармонизирано с европейското, включвайки и най-новата уредба на „европейската синя карта“, осигуряваща свободно придвижване в рамките на Съюза на висококвалифицирани специалисти. Разбира се, законодателната рамка отчита спецификите на разрешителните процедури от гледна точка на вътрешната сигурност и сигурността на външните граници на ЕС. Тези специфики изискват значителен опит и познаване на материята не само за постигане на положителен краен резултат, но и по отношение на планиране и оптимизиране на разходите за правни услуги.

В последните няколко години екипът на PM&P трупа опит в сферата на предоставянето на консултации и осигуряването на разрешения за продължително и постоянно пребиваване на чуждестранни граждани на различни основания. Фирмата представлява както бизнес инвеститори и техните семейства, така и осигурява пребиването в страната на командировани служители на свои клиенти като Нокиа Сименс, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България, Карфур България, Кнауф, Загорка (Heineken) и други лица, включително граждани на трети страни - извън ЕС.

 

Лица за контакт:

Коментари:

„Иван Марков може „бързо да предложи търговско решение“ и „запретва ръкави дори и над дребни казуси.““
повече