logo-right

Другите за нас

 • „Клиентите специално отбелязват позицията на Пенков, Марков и Партньори по отношение на корупцията – „те не се замесват в тъмни сделки и отказват да представляват съмнителни дружества, което напълно отговаря на очакванията ни“, „репутацията им е неопетнена и освен това са консервативни и изключително почтени“. „Макар че са по-скъпи от други фирми, предпочитам да платя малко повече и да получа качествена услуга. Компанията ни е сериозна и са ни нужни сериозни експерти.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2020 г.

 • Владимир Пенков има изградена огромна репутация и се радва на голямо уважение в сферата на българското енергийно право и предоставя стратегически съвети.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2020 г. 

 • „Кантората демонстрира високопрофесионален, прагматичен и насочен към клиентите подход, целящ постигането на резултати.“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2013 г.

 • „Това дружество се смята за „едно от най-добрите в България“ и се отличава с „търговски нюх, безценни съвети и прецизност.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • „Те са ненадминати инвестиционни консултанти, познават законодателството, знаят къде може да възникнат проблеми, винаги се обаждат или отговарят още на същия ден, ако не сте успели да се свържете с тях, наистина може да се разчита на тях, защото не просто тълкуват законодателството, а го разбират и Ви го обясняват.“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2013 г.

 • „... Клиентите казват, че Владимир Пенков „действа невероятно успокояващо в трудни моменти и изпълнява задълженията си според всички международни стандарти.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2009 г.

 • „Владимир Пенков притежава „отлични умения за общуване и водене на съдебни дела.“ Клиентите също така високо оценяват лидерските му качества.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Описват управляващия съдружник Владимир Пенков като „много опитен и находчив, с огромен практически опит.““

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2011 г.

 • „Със силно присъствие в България с девет офиса в страната, това е единствената фирма, покриваща цялата територия на страната според критериите на Chambers, при което клиентите ѝ я окачествяват като „с по-западно мислене от останалите.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2007

 • „Корпоративният шампион в тежка категория Пенков, Марков и Партньори поема постоянен поток поръчки от впечатляващ набор клиенти, като работи и по единични казуси. Дейността им обхваща целия спектър на конкурентното право, включително и въпроси, касаещи разрешителни за сливане, а освен това дружеството редовно се явява и в Комисията за защита на потребителите.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 • „Този отлично подбран екип е „ценен и находчив партньор“, споделят клиентите. ... Експертите в областта на енергетиката се отличават с „прагматизма и прецизността си, както и с приятните си обноски и начин на работа.“ Управляващият съдружник Владимир Пенков „е натрупал богат опит и е изключително умел при водене на преговори,“ както потвърждават източници от бранша.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • „Той е на съвсем друго ниво, от най-големия юридически калибър, като може да предложи задълбочена оценка на реалните факти и да предвиди изхода за всеки участник, дори и когато не е в негова полза. Той е изключително експедитивен, за разлика от някои адвокатски кантори, които протакат с месеци.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Изключителният екип на Пенков, Марков и партньори се отличава с „достъпност, интелигентност, прецизност и отзивчивост“… Съдружниците Владимир Пенков и Иван Марков са „изключителни професионалисти““

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2012 г.

 • „Пенков, Марков и партньори разчитат на интегриран подход в работата. „Фирмата е добре утвърдена, способна и си е извоювала достойно място на пазара“, споделя един от клиентите, а друг описва впечатленията си като „изключително положителни.““

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2012 г.

 •  „Тази правна кантора е основана през 1990 г. и оттогава непрекъснато жъне похвали заради „иновативния си, практичен подход“. Териториалното разпределение на офисите й в цялата страна е уникално за България... Изказват се похвали за компанията и заради „подхода им, изцяло насочен към клиентите и бизнеса. Екипът е със задълбочени експертни познания за сектора и не се отказва, докато не се намери приемливо решение“.... „Описват управляващия съдружник Владимир Пенков като „много опитен и находчив, с огромен практически опит.““

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2011 г.

 • „Този екип впечатлява с „подхода си, изцяло насочен към клиентите и бизнеса, както и с усърдието и задълбочените познания.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • „Един клиент описва екипа на Владимир Пенков и Милена Гайдарска като „отличен“.  Иван Марков също е отличен в похвали от клиентите.“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2010 г.

 • „С 39 адвокати, включително адвокатите с отлична репутация Владимир Пенков и Иван Марков, ЛИК - Пенков, Марков и партньори“ е една от най-големите кантори в България с достатъчно ресурси да задоволи търговско-правните нужди и на най-големите клиенти.“

The Legal 500, Law firms in Europe and the Middle East, 2006

 • „В момента фирмата има 57 партньори, асоциирани членове и външни юридически съветници, както и осем стажанти, 22 асистенти и други служители. Това осигурява възможност до 15 – 18 адвокати да работят по конкретен проект, без това да се отрази на ежедневната работа на фирмата.“

Chambers Global, The world’s leading Lawyers for Business, 2006

 • „Фирмата разполага с внушителна мрежа от офиси в цяла България и има споразумения за сътрудничество с юридически кантори в Европа, най-известната от които е „Lansky, Ganzger & Partner“

Chambers Global, The World’s Leading Lawyers for Business, 2006

 • „Със своите 36 юристи ЛИК – Пенков, Марков и партньори е една от най-големите правни фирми в България. Мрежата от 11 офиси позволява на кантората да реагира бързо и да предоставя експертно мнение въз основа на познания за спецификите на място, така кантората има участие в преобладаващата част от големите правни проекти.“

The Legal 500, Юридическите дружества в Европа и Близкия изток, 2006 г.

 • „Лега ИнтерКонсулт Пенков, Марков и партньори представлява както местни, така и международни клиенти и разполага със силен екип от немскоговорящи юристи, които оказват правна помощ на клиенти от Германия, Австрия и Швейцария.“

IFLR 1000, The Guide to the World‘s Leading Financial Law Firms, 2002

 • „Правната кантора е възхвалявана като „умен, ефективен екип“, който предоставя услуги „на конкурентни цени и с ентусиазъм“.

Chambers Global, The World’s Leading Lawyers for Business, 2003

 •  „Тази голяма фирма е добре установена на пазара и задоволява нуждите на клиентите с искрените си и ясни съвети. Предлага пълен спектър от консултантски услуги, включително в областта на корпоративното право и финансирането на проекти, по регулаторни въпроси, преструктуриране на дългове, обезпечаване на заеми и договори за заем. Клиентите са предимно инвеститори и търговски банки, застрахователни дружества и инвестиционни фондове. Запитаните потвърждават: „Много сме доволни от съвместната си работа с Пенков Марков. Високо ценим своевременните им реакции и познаването на българската съдебна система.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Конкурентите описват Пенков, Марков и партньори като кантора, която е стабилна и успешна вече дълги години.“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2011 г.

 • „Пенков, Марков и партньори предлага „точни, лоялни и професионални съвети“ на впечатляващ брой клиенти във финансовия сектор... Управляващият съдружник Владимир Пенков получава похвали от клиентите заради „търговския си и прагматичен“ подход.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2010 г.

 • „В банковата сфера, фирмата междувременно продължава да поддържа впечатляващ списък от клиенти и се определя от пазара като притежаваща „голям опит в банковата дейност.“

IFLR 1000, The Guide to the World‘s Leading Financial Law Firms, 2007

 • „Пенков, Марков и партньори има опит в консултирането на банки и местни компании при осигуряване на трансгранично финансиране.“

The European Legal 500, Law Firms in Europe, 2007

 • „ЛИК - Пенков, Марков и партньори имат значителен опит в съветването както на банки, така и български компании по въпросите на трансграничното кредитиране.“

The Legal 500, Law Firms in Europe and the Middle East, 2006

 •  „Този отзивчив и способен екип продължава да ни изненадва с всеобхватните си експертни познания по корпоративни въпроси. Славят се с това, че добре познават сектора, като са особено активни в сферата на производство на напитки, автомобилния бизнес, финансите и бизнеса с тютюневи изделия. Запитаните потвърждават: „Екипът е отдаден на работата си и подхожда с ангажираност, предлага задълбочен анализ на всяка една подробност.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Дружеството разполага с едни от най-опитните специалисти по сливания и придобивания в България и съветва редица чуждестранни инвеститори, като например AIG, Advent International, AXA и др. при някои от най-мащабните актуални закупувания.“

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2012 г.

 • „Това голямо дружество има кантори из цяла България. Възхищават се на екипа му заради „търговската му находчивост и разбирането на нуждите на клиентите.““

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • „Състезателят в тежката категория на корпоративното право Пенков, Марков и партньори поема постоянен поток поръчки от впечатляващ набор клиенти, като работи и по единични казуси. Дейността им обхваща целия спектър на конкурентното право, включително и въпроси, касаещи разрешителни за сливане, а освен това дружеството редовно се явява и в Комисията за защита на потребителите.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 • „Конкурентите описват Пенков, Марков и партньори като кантора, която е стабилна и успешна вече дълги години.“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2011 г.

 •  „Със своите 39 служители, включително високо ценените специалисти по търговско право Владимир Пенков и Иван Марков, ЛИК – Пенков, Марков и партньори е една от най-големите правни кантори в България, разполагаща с достатъчен ресурс да отговори на търговско-правните потребности на повечето клиенти.“

The Legal 500, Юридическите дружества в Европа и Близкия изток, 2006 г.

 • “Фирмата развива дейност в повечето аспекти на търговското и бизнес правото, включително дружествено право, чуждестранни инвестиции и джойнт венчъри. Тя е извършила мащабни правни анализи за големи български компании в рамките на сделки между значими инвеститори като през 2000 г. предоставя правен съвет във връзка с програмата за рехабилитация на Корабостроителница Варна, а през 2001 съветва и представлява Strabag Bau Holding GmbH, Германия при инвестицията му в строителна компания в България.“

Chambers Global, The world’s leading Lawyers for Business, 2002-2003

 •  „Дружеството разполага с едни от най-опитните специалисти по сливания и придобивания в България и съветва редица чуждестранни инвеститори, като например AIG, Advent International, AXA и др. при някои от най-мащабните актуални закупувания.“

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2012 г.

 • „Пенков, Марков и партньори предлага „подход, насочен към бизнеса, както и обширни познания за икономическото и социално състояние на проектите“... осигурява „стабилност в дълбочина“ и редовно работи по мащабни сделки по сливания и придобивания.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2010 г.

 • „През 2006 г., ЛИК – Пенков, Марков и партньори започна да консултира българското правителство като част от съвместен консорциум с PricewaterhouseCoopers по въпроси, касаещи продажбата на Българския морски флот. Становището на адвокатската кантора ще бъде от важно значение за вземането на решение от страна на правителството дали да пристъпи към обявяване на търг или към директна продажба.“

The European Legal 500, Специално издание за САЩ, 2007 г.

 • „Дейността на дружеството в областта на сливанията и придобиванията, ръководена Владимир Пенков, се цени високо на пазара и фирмата е окачествявана като „силна в сферата на приватизацията“

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2006 г.

 •  „Пенков, Марков и партньори имат „отлични постижения“ при консултирането на корпоративни клиенти по въпроси, свързани със защитата на конкуренцията. Дружеството представлява CMB, България пред Комисията за защита на конкуренцията.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2013 г.

 • „Състезателят в тежката категория на корпоративното право Пенков, Марков и партньори поема постоянен поток поръчки от впечатляващ набор клиенти, като работи и по единични казуси. Дейността им обхваща целия спектър на конкурентното право, включително и въпроси, касаещи разрешителни за сливане, а освен това дружеството редовно се явява и в Комисията за защита на потребителите.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 • „Пенков, Марков и партньори имат експлозивност, подплатена със „забележителна стабилност и задълбоченост“, които им позволяват да се справят и с най-значимите въпроси от областта на конкурентното право.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2010 г.

 • „Този четиричленен екип си остава сериозен играч на българския пазар на конкурентното право. Откакто кантората отваря врати през 1992 г., екипът е натрупал изключително богат опит, който прави възможно задълбоченото разбиране на процесите в областта на конкурентното право и гарантира че екипът несъмнено е в състояние да отговори на бъдещи предизвикателства. В следствие на това дружеството може да се справи с пълния набор въпроси по защита на конкуренцията и е особено дейно на терена на контрола върху сливанията и нелоялната конкуренция.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2009 г.

 • „Екипът по конкурентно право, съставен от петима адвокати, работи по всички аспекти на антитръстовото законодателство, включително контрол на сливанията, забранени споразумения, злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция.“

Chambers Europe, Europe’s Leading Lawyers for Business 2007

 • „Пенков, Марков и партньори са фирма от най-високо качество в енергийния сектор (“blue-chip” energy firm). Ръководителят на екипа е „адвокат, който задължително трябва да имаш в един енергиен проект“. Управляващият съдружник Владимир Пенков е „движеща сила“ в сектора.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2012 г.

 •  „Пенков, Марков и партньори са с отдавна утвърдена репутация в сферата на енергетиката. Ползват се с „особено добро име в областта на възобновяемите енергийни източници.““

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 • „Експертните познания на Пенков, Марков и партньори в сферата на енергетиката ги правят незаменими юридически консултанти по всички корпоративни въпроси, свързани с производството, преноса, разпределението, търговията и ценообразуването на либерализирания енергиен пазар.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 •  „Дружеството е извършвало консултантска дейност при множество процедури по приватизация на банки, пивоварни, строителни предприятия, производители на стъкло, хранителни стоки, керамика, пластмаса и др., като по този начин е изиграло важна роля в цялостния процес на приватизацията в Република България консултирайки не само държавата, но и инвеститори.“

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2012 г.

 • „През 2006 г. ЛИК Пенков, Марков и партньори стана юридически съветник на българското правителство като част от консорциум с „PriceWaterhouseCoopers” във връзка с продажбата на Български морски флот. Работата на фирмата ще е от ключово значение за решението на правителството дали да продължи с тръжната процедура или да премине към директна продажба на предприятието.“

The European Legal 500, US Special Edition 2007

 • „Често им възлагат знакови сделки и наскоро са консултирали Advent International във връзка с приватизацията на БТК.“

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2006 г.

 • „Ръководеният от Владимир Пенков екип за сливания и придобивания на фирмата е с отлична репутация в сектора и е особено силен в приватизационните сделки.“

IFLR 1000, The Guide to the World‘s Leading Financial Law Firms, 2006

 • „ЛИК - Пенков, Марков и партньори участва в голям брой приватизационни процедури в сферата на производството на бира, банковата дейност, застраховането, железопътно строителство и поддръжка, стъкларски и керамични изделия, пластмаси, специализирани услуги и др.“

Martindale-Hubbel, Law Directory, 2003

 • „Утвърденото силно юридическо присъствие на Лега ИнтерКонсулт – Пенков, Марков и партньори в сектора на инвестициите се цени високо и води до участието им в множество от най-мащабните инвестиционни проекти в региона.“

The European Legal 500, Law firms in Europe and the Middle East, 2003

 • „Били са консултанти по редица големи инвестиционни проекти с участието на известни компании, банки и застрахователни дружества, както български, така и чуждестранни.“

Chambers Global, Водещите корпоративни адвокати в света, 2006 г.

 • „ЛИК - Пенков, Марков и партньори представлява финансови и инвестиционни посредници и инвестиционни компании, множество от които са собственост на TBI Group.“

The Legal 500, Law Firms in Europe and the Middle East, 2006

 •  „Този талантлив екип работи по всички въпроси, свързани с трудовите правоотношения, като са особено вещи в  изготвянето и прекратяването на договори.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Клиентите препоръчват дружеството, защото „постига изключително добри резултати при сложни казуси“, и го уважават заради „подхода му, който насърчава бизнеса, както и заради експертните познания и утвърдена позиция на пазара.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 •  „Пенков, Марков и партньори „се славят с брилянтния си подход при воденето на дела“ и също така в момента защитават държавното предприятие Врана в нашумял съдебен иск около собствеността му.“

The Legal 500, Юридическите дружества в Европа, Близкия изток и Африка, 2010 г.

 • „Тази държаща на качеството правна кантора се откроява все повече в областта на разрешаването на съдебни спорове. Отличава се с „внимание към най-дребните подробности и своевременните си изчерпателни съвети.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • Една от най-големите фирми в България, тази група адвокати се определя от клиентите като „утвърдена, с широки познания и способна да се ползва от създадените солидни контакти в цяла Европа“. Други я описват като „професионална, стриктна и с изключителен опит.“ Особено високо се цени опита на фирмата в сферата на съдопроизводството.“

Chambers Global,  The World’s leading Lawyers for Business, 2004-2005

 • „Съдебната практика на Лега ИнтерКонсулт – Пенков, Марков и партньори е високоуважавана. Фирмата представлява клиенти пред гражданските и арбитражни съдилища в страната. Управляващият съдружник Владимир Пенков е с отлична репутация в сферата.“

IFLR 1000, The Guide to the World‘s Leading Financial Law Firms, 2002

 •  „Лега ИнтерКонсулт – Пенков, Марков и партньори се ползва с уважение на пазара като „много силно дружество“ с „добра репутация“, което има „отлично портфолио с клиенти в областта на фирмената собственост“.

IFLR 1000, Справочник за водещите финансови юридически дружества в света, 2006 г.

 • „С 36 адвокати „ЛИК - Пенков, Марков и партньори“ е една от най-големите кантори в България. Мрежата от 11 офиса позволява на фирмата да реагира бързо и да осигурява качествени услуги на местна почва и има участие в преобладаващата част от големите правни проекти..“

The Legal 500, Law Firms in Europe and the Middle East, 2006

 • „Много държим на работата си с този екип – работата с тях е истинско удоволствие.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2013 г.

 • „Лега ИнтерКонсулт – Пенков, Марков и партньори се ползва с уважение на пазара като „много силно дружество“ с „добра репутация“, което има „отлично портфолио с клиенти в областта на фирмената собственост“.

IFLR 1000, The Guide to the World‘s Leading Financial Law Firms, 2006

 •  „Пенков, Марков и партньори имат отлични експертни познания в областта на интелектуалната собственост, IT и телекомуникациите, както и завидна репутация в сферата на електронната търговия.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2012 г.

 • „Този екип със специалисти по телекомуникации, информационни технологии и медии буди възхищение у клиентите заради „предприемаческия си подход и иновативни идеи.“ Въпреки младата си възраст, Николай Кискинов получава похвали заради „задълбочените си познания в тази сфера и доброто познаване на нуждите на клиентите.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2011 г.

 • „Дружеството също така е в челните редици в областта на електронната търговия в България и редовно участва и работи по инициативи на браншови организации като например Българската асоциация за електронна търговия и Сдружението на независимите интернет доставчици.“

The European Legal 500, Юридическите дружества в Европа, 2011 г.

 • „Чуждестранните клиенти вече са свикнали да се обръщат към това местно дружество, а колегите им са силно впечатлени от опита на фирмата в сферата на технологиите, медиите и телекомуникациите... Доволни клиенти споделят, че екипът е способен да поеме сложни казуси, предоставя отлична правна помощ и е винаги насреща от началото до края на проекта.“

Chambers Europe, Водещите корпоративни адвокати в Европа, 2009 г.

 • „ЛИК - Пенков, Марков и партньори” разполага с богат опит в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите.“

The Legal 500, Law Firms in Europe and the Middle East, 2006