logo-right

Фирмена Брошура

Брошурата на PM&P Ви дава престава, от съвсем друга гледна точка, не само за насоките и сферите, в които работим, но и, което считаме за особено важно за клиентите, за начина, по който реализираме поетите ангажименти, следвайки философията и фирмената култура на PM&P. Брошурата се издава на осем езика - български, английски, немски, френски, руски, китайски, японски и италиански.

 


Български

English

Deutsch

Français

Русский

中文

日本語。

Italiano