logo-right

Фирмена култура

Постоянният стремеж за усъвършенстване, високата мотивация за работа, стриктните правила и стандарти, изградени във фирмата, категорично водят до утвърждаването на собствена фирмена култура.

Фирмената култура включва смелостта и решителността да се посочи най-правилният път, винаги се търси ново най-добро решение и така се създава истинска услуга по мярка, като по този начин се овладяват предизвикателствата на времето и промяната. Това означава да се разделим със стандартното мислене.

Адвокатите на PM&P винаги застават до клиента, когато той трябва да вземе решение и морално споделят отговорността. Това изисква лоялност, максимална отдаденост и мотивация на всички адвокати, както и добра обратна връзка както с клиентите, така и с мениджмънта.

Фирмената култура се заздравява и от това, че на нашите адвокати им е приятно да работят за своите клиенти, както и да сa част от екипа, като в това виждат големи възможности за професионално и човешко израстване.

Важна част от фирмената култура е и стремежът за създаване на отношения на уважение към всички звена в дружеството, чиято добра работа в крайна сметка е еднакво важна за общия успех и доброто обслужване. Затова PM&P държи на коректните и ангажирани отношения между всички колеги.

По-бързата адаптация към реалните нужди на клиентите се подкрепя и от постоянното развитие на отношения на съпричастност към социално-обществените проблеми и нуждаещите се, като това засилва качества като ангажираност и взаимопомощ, нещо толкова важно за добрата услуга.

От 2008 г. в PM&P е учредена специална награда, статуетка "Български лъв" с грамота, която се дава като признание и благодарност за изключителни постижения и особени заслуги на колеги и партньори, като по този начин оценяваме тяхната огромна мотивация.