logo-right

Мениджмънт

Владимир Пенков

Председател и Старши съдружник

и

Искра Стефанова

Изпълнителен директор

Десислава Ципоркова

Главен счетоводител

Йорданка Костова

Старши счетоводител

Владимир Пенков

Председател и Старши съдружник

Светослав Димитров

Управляващ съдружник

Искра Стефанова

Изпълнителен директор

Иван Марков

Ръководител работна група

Светлин Адриянов

Ръководител работна група

Милена Гайдарска

Ръководител работна група

Николай Цветанов

Ръководител работна група