logo-right

Българска ветроенергийна асоциация

PM&P подпомага активно дейността на Българската ветроенергийна асоциация (BGWEA) още от самото й създаване, чрез активно участие във всички експертни групи и събития на сдружението. Енергийният екип на дружеството участва в подготовката на повечето мнения на асоциацията по предложения за изменение на законодателството в областта на възобновяемите енергийни източници и за подобряване и запазване на инвестиционния климат в енергетиката.

Особено активно PM&P подпомага BGWEA по отношение на разрешаване на настоящите предизвикателства, свързани със запазване на извършените инвестиции в централи за възобновяеми източници. В този контекст експертите на PM&P са тези, които предлагат на сектора, постигат консенсус и разработват законодателни предложения за създаване на нов механизъм за компенсиране на тежестта от производството на зелена енергия и създаване на специален Фонд за ВЕИ, който да поеме част от тази тежест, която иначе се отразява на крайната цена на електрическата енергия.

Понастоящем PM&P обслужва множество проекти за вятърни централи, като голяма част от инвеститорите в тях, също като адвокатското дружество са членове на асоциацията.