logo-right

Vienna Economic Forum

В духа на дългогодишния си стремеж и ангажираност за стимулиране и развитие на австрийско-българското приятелство и икономически взаимоотношения, PM&P счита членството във Vienna Economic Forum (VEF) като особено важно и с радост подкрепя инициативите му. Управляващият съдружник на дружеството, г-н Владимир Пенков редовно участва в мероприятията на VEF както в България, така и в Австрия.

Дружеството подпомага активно организацията на проведените през 2012 г. в София Виенски икономически разговори на тема „Либерализация на регионалните пазари”, които поставят акцент върху либерализацията на енергийния и трудовите пазари, както и привличането на чуждестранни инвестиции и развитие на публично-частното партньорство, а експерти на PM&P в съответните правни области като право на конкуренцията, енергийно право, чуждестранни инвестиции, трудово право и др. вземат активно участие в дискусионните панели по време на конференцията.

Адвокатското дружество продължава и ще продължи и в бъдещ план активната си политика за подобряване на бизнес отношенията между България и Австрия, като членството във VEF и участието в инициативите на организацията са един важен способ в тази насока.