logo-right

Българския форум на бизнес лидерите

PM&P е член на Българския форум на бизнес лидерите (BBLF) от 2007 г. и участва в обмяната на идеи, информация и опит по въпросите на социално-отговорните бизнес практики и партньорски дейности както на местно, така и на международно ниво. Утвърждавайки стандарта за бизнес етика на BBLF, адвокатското дружество се явява разпространител на добросъвестните бизнес практики и играе важна роля за налагането на успешни корпоративни модели на поведение и бизнес.

Същевременно, PM&P присъства активно в различните инициативи на BBLF, като олимпиадата на бизнес-лидерите, където спортният дух на екипа се доказва по един категоричен начин с няколкото спечелени през годините купи, годишните награди за отговорен бизнес, които подкрепяме редовно, благотворителни балове, срещи с представителите на държавната администрация и дипломатическите мисии.