logo-right

Консултантски център по европейски програми „Люлин”

На 02.02.2013 г. „Пенков, Марков и партньори” сключи дългосрочно споразумение с Консултантски център по европейски програми „Люлин”  за сътрудничество при предлагането на правни консултации в следните сфери:

корпоративните сливанията и придобиванията, посреднически услуги при набиране на средства от местни, регионални и световни финансови институции,  консултиране в областта на първично публично предлагане, професионални консултации в областта на корпоративното финансиране, корпоративно и финансово преструктуриране.