logo-right

Германо-Българска индустриално-търговска камара

PM&P е член и изключителен партньор на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Адвокатите на дружеството активно участват в работните групи на ГБИТК като Консултативния съвет по право, Групата по възобновяеми енергии и енергийна ефективност и други. Основателна е гордостта от факта, че експретизата на екипа на PM&P в отделните специални сфери на правото прави възможно участието и приноса на адвокатите на дружеството в утвърждаването на европейските принципи и добри практики чрез изготвянето на редица становища по Закона за енергетиката, законопроекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията, изготвяне на писмо за предлагане на нов механизъм за компенсиране на разходите за стимулиране на възобновяема енергия, както и инициативата на ГБИТК „100 въпроса“, насочена към подобряване на правната рамка за осъществяване на бизнес в България.

PM&P ежегодно участва и в Бала на Германската икономика, където е традиция да се включва в благотворителни инициативи и предоставя дарения.