logo-right

Американската търговска камара в България

PM&P е дългогодишен член и партньор на Американска търговска камара в България (AmCham), като през последните години участваме съвместно с AmCham в редица инициативи, имащи за цел подобряване на инвестиционната и бизнес средата в България.

Така например, по възлагане на AmCham, PM&P участва в проекта за увеличаване на транспарентността и отговорността на Търговския регистър, в рамките на който екипът на адвокатското дружество първоначално изготвя правен анализ на политиките и практиките на Търговския регистър и хармоничността на правната уредба в областта на търговската регистрация в България, а впоследствие на база извършения анализ, както и въз основа на редица обсъждания на кръгли маси, също с активното участие на PM&P, проведени из цялата страна, адвокатското дружество изготвя проект за изменение на Закона за търговския регистър.

Преобладаващата част от предложенията, залегнали в изготвения от PM&P по възлагане на AmCham проект, вече са част от действащия режим на търговската регистрация. Пред екипа предстоят и нови инициативи, насочени към създаването на ефективна защита на фирменото наименование чрез предвиждане на ясни критерии за идентичност и заблуждаващо сходство, както и към преодоляване на някой други недостатъци и пропуски в уредбата на Търговския закон.