logo-right

Гръцки бизнес съвет в България

За краткия едногодишен период на членството на PM&P в Гръцкия бизнес съвет в България (HBCB) екипът взема участие във почти всички негови мероприятия - събрания, бизнес срещи, публични дискусии с участието на Министър-председателя на страната и други членове на правителството.

За PM&P участието в организацията допълва и разнообразява трайно установените професионални контакти с някои от най-активните й членове, които са наши дългогодишни референтни клиенти.

Екипът на дружеството подпомага всички инициативи на съвета и е солидарен с усилията му за подобряване на бизнес средата в България и привличане на инвестиции, както и за търсене на нови възможности за икономическо сътрудничество между компании на нашите съседни държави. В тази връзка през май 2013 г. управляващият съдружник на PM&P г-н Владимир Пенков представи на вниманието на HBCB и неговите членове тематично представяне на философията, подхода и дейността на адвокатското дружество.