logo-right

Френско-Българска търговска камера

PM&P е член на Френско-Българска търговска камара (ФБТК) от края на 2011 г., но за много кратък период адвокатският екипът успява да заеме активна позиция по проблемите на възобновяемите енергийни източници по време на конференция–дебат на тема „Сигурност и перспективи за бизнеса в България“ с участието на Заместник министър-председателя и Министър на вътрешните работи на Република България, последвана от среща със Заместник-министъра на икономиката и енергетиката във връзка с проблемите в сектора на възобновяемата енергия и предложения за тяхното преодоляване.