logo-right

Българо-швейцарска търговска камара

PM&P е член на Българо-Швейцарската търговска камара (BSCC) от 2012 г. Дружеството активно подпомага всички инициативи на камарата, редовно взема участие в мероприятията й и оказва съдействие на нейните членове.

Благодарение на това, че PM&P разполага с правни офиси из цялата страна, дружеството съдейства на Българо-Швейцарската търговска камара и в рамките на организирани от нея регионални срещи, целящи стимулиране на бизнес средата и инвестициите в градове, като Плевен и Стара Загора, където PM&P има свои представители на място.