logo-right

Британско-българска Бизнес Асоциация

PM&P е дългогодишен член на Британо-Българска търговска камара (BBCC). През годините екипът на дружеството се утвърждава като един от най-активните участници в организирани от камарате бизнес мероприятия, обсъждането и оформянето на становища и позиции по различни въпроси свързани с енергетиката, банките и финансовите институции, развитието на бизнес климата в България и др.

През май 2013 г. PM&P, съвместно с BBCC, Denton Europe и KPMG организира и провежда конференция на тема „UK Bribery Act и въздействието му върху бизнеса в България”. Екип на дружеството презентира българското законодателство в тази област, както и предложения за неговото развитие и допълнение за постигане на по-добра защита на инвеститорите и бизнеса в България.