logo-right

Сръбско-българска търговска камара

Сръбско-Българска търговска камара (SBCC) е създадена през 2012 година, а PM&P е един от първите й членове. Макар да съществува от един сравнително кратък период от време, екипът на организацията демонстрира ноу-хау за подпомагане на бизнес инициативите между двете държави.

PM&P се гордее, че в този кратък период от създаването й, печели доверието на някои от останалите членове, които доверяват защитата на техни правни интереси именно на PM&P. За екипа на адвокатското дружество, членството в камарата и проактивното участие на PM&P в нейните бъдещи инициативи е важно, предвид непосредственото съседство между България и Сърбия, което открива разнообразни възможности за икономическо сътрудничество.