logo-right

Ценности

Постоянният стремеж за развитие, огромните усилия за постигане на избраните цели, променящите се условия за живот и работа, като че ли посочват и пътя на израстване на адвокатското дружество.

Адвокатите в PM&P се стремят не само към това да бъдат добри професионалисти, но и хора, на които винаги може да се разчита.

Установяването на собствени фирмени стандарти и общи правила за поведение създават усещането за общност, за наличие на развита фирмена култура.

Това позволява всеки член на екипа да се приобщи към приетите от PM&P фирмени ценности, които да допринесат за още по-бързото развитие на дружеството.

  • За да си успешен, трябва да овладееш предизвикателствата на времето и промяната!
  • Намирането на необходимото нестандартно решение означава да се разделиш със стандартното мислене!
  • Успешното осъществяване на нови идеи изисква освен знания и опит, много смелост и решителност!
  • Възможността за всеобхватна правна услуга зависи от успешното обединяване на знания и опит в различните сфери на дейност!
  • Добрата вътрешна комуникация и отдадеността са предпоставки за създаване на доверие, взаимопомощ и  удовлетвореност на клиента!
  • Обществената ни ангажираност, във времена на промяна съществено стимулира собствената нагласа и мотивация! Адвокатите не се отличават само по тяхната професионална подготовка …